Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada septembrī

05.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada septembrī, salīdzinot ar 2012. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2.8%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.1% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.6%, bet pieaugums bija  ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.8%. Apjoma kritumu būtiski ietekmēja pieprasījuma samazinājums ar būvniecību saistītās nozarēs, piemēram, citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (ķieģeļi, asfaltbetons, cements u.c.) – par 5.1%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (samazinājums būvelementu ražošanā) - par 11.7%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā (metālkonstrukcijas) – par 3.9%, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā, kur samazinājums bija par 47.4% (lielākais kritums bija bioeļļas ražošanas apakšnozarē, izejvielu trūkuma dēļ), un iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) -  par 18.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2012. gada septembrī,salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 4.5%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.1%. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu, galvenokārt, ietekmēja pārtikas ražošanas, metālu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas un iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas apakšnozares.

2012. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.6%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 1.2%.

2012. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 8.1%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.1% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 1.3%.

2012. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 6.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 10% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.5%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 4.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2012. gada janvāris – septembris,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – septembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada 3.ceturksnī,

salīdzinot ar

2012. gada septembrī,

salīdzinot ar

2012.g. 2.ceturksni

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g. 3.ceturksni (kalendāri izlīdzināts)

2012.g. augustu

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g.    septembri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.4

2.3

5.9

-2.8

3.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.5

8.9

-1.1

0.8

-1.4

Apstrādes rūpniecība

10.0

1.6

8.1

-3.1

4.5

Pārtikas produktu ražošana

1.1

1.6

3.2

0.2

3.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

6.2

3.3

7.2

-1.8

4.9

Apģērbu ražošana

-4.0

2.8

2.0

-0.9

11.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

6.6

-2.3

2.4

0.8

0.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

25.2

-18.6

10.4

-47.4

-35.1

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-8.5

10.2

-0.4

14.4

-7.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10.0

10.6

16.5

-5.1

14.5

Metālu ražošana

33.8

4.3

36.6

6.2

47.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

11.5

-10.2

-7.0

-3.9

-11.3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18.6

5.5

25.8

-10.3

21.4

Elektrisko iekārtu ražošana

27.5

11.7

30.6

8.5

27.9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

19.6

-6.6

8.2

-0.9

-10.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

4.2

-3.6

25.6

-30.0

44.7

Mēbeļu ražošana

4.0

3.8

6.1

-3.9

2.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

51.1

2.9

29.4

-18.3

17.1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4.6

1.2

-1.3

-0.6

-1.1

2012. gada septembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 434.3 milj. latu.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.