Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada oktobrī

04.12.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada oktobrī, salīdzinot ar 2012. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.3%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.2% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.1%, bet pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 0.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu galvenokārt ietekmēja pārtikas produktu ražošana, pieaugums par 0.8%, gatavo metālizstrādājumu ražošana – par 3%, citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 49% un farmaceitisko preparātu ražošana – par 22%. Savukārt, samazinājums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 9.5%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 7.2% un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 6.8%.

2012.gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 5.3%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2.8%. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu galvenokārt ietekmēja metālu ražošanas, pārtikas produktu ražošanas un farmaceitisko preparātu ražošanas nozares. Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija citu transportlīdzekļu ražošanā – 2.1 reizi, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 34.7% un metālu ražošanā – 29.5%. Savukārt samazinājums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 10.3%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 7.1% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 3.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)   

 

2012. gada janvāris – oktobris,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – oktobri

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada oktobrī

salīdzinot ar

2012.g. septembri

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g.oktobri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.0

-0.3

3.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2.0

-6.2

-9.8

Apstrādes rūpniecība

9.4

0.3

5.3

Pārtikas produktu ražošana

1.7

0.8

6.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

6.3

-0.4

-0.4

Apģērbu ražošana

-1.8

-4.3

12.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5.7

-1.2

-1.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20.2

73.7

-0.4

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-2.8

22.0

27.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9.6

-6.8

-1.4

Metālu ražošana

33.4

-6.2

29.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9.8

3.0

-3.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

20.2

1.9

34.7

Elektrisko iekārtu ražošana

25.9

-3.9

14.7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7.1

-9.5

-7.1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

20.2

-2.8

7.3

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

12.6

49.0

106.7

Mēbeļu ražošana

5.7

3.9

15.8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

40.9

-7.2

-10.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4.4

-1.1

-2.8

2012. gada oktobrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 482 milj. latu.  

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.