Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada novembrī

03.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada novembrī, salīdzinot ar 2012. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.1% un apstrādes rūpniecībā – par 3.5%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē par 3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma palielinājumu galvenokārt nodrošināja sekmīgs koka izstrādājumu ražošanas nozaru darbs (izņemot mēbeļu ražošanu) – pieaugums par 4.7%, iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – pieaugums par 18.4%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana – pieaugums par 19.7% un gatavo metālizstrādājumu ražošana – pieaugums par 8.8%. Savukārt produkcijas apjoma samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) par 46.3%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 15.9%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozarē – par 5.2% un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē – par 4.9%.

2012.gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 7.9%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7.1%. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu galvenokārt ietekmēja metālu ražošanas, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas  un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas apakšnozares. Savukārt ražošanas apjoma kritums bija tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē – par 13.3%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozarē – par 8.1% un citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē – par 6.4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2012. gada janvāris – novembris,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – novembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada novembrī

salīdzinot ar

2012.g. oktobri

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g.    

novembri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

5.8

1.0

3.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.4

4.1

-4.4

Apstrādes rūpniecība

9.3

3.5

7.9

Pārtikas produktu ražošana

1.5

-2.1

-0.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

4.2

-4.9

-13.3

Apģērbu ražošana

-1.0

2.4

8.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5.7

4.7

5.0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

16.9

-0.1

-2.2

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-2.2

-2.8

3.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

11.2

19.7

24.2

Metālu ražošana

35.2

6.0

59.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8.7

8.8

-0.7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18.1

-15.9

-4.8

Elektrisko iekārtu ražošana

25.2

1.5

20.1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

8.8

17.4

29.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

18.2

-5.2

-8.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

11.2

-46.3

-6.4

Mēbeļu ražošana

5.7

-3.2

5.6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

41.2

18.4

44.1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4.6

-3.0

-7.1

2012. gada novembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 453 milj. latu.          

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                          

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu. Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.