Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada martā

07.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada martā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 462.7 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2012.gada martā, salīdzinot ar 2012. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 4.3%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 13.5%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6.2%. Lielākais produkcijas pieaugums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 80.1% un metālu ražošanā – par 28.1%.

2012.gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.5%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 28%, apstrādes rūpniecībā – par 15.4%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 10.2%. Lielākais produkcijas pieaugums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 2.8 reizes, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) - 2.4 reizes un metālu ražošanā – par 68.7%.

2012. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 1%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 13.4%.

2012. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 14.8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 21%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija samazinājums par 5.8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2012 I-III % pret

2012 III % pret

2011 X-XII

(sezonāli izlīdzināts)

2011 I-III

(kalendāri izlīdzināts)

2012 II

(sezonāli izlīdzināts)

2011 III

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1.7

8.3

2.0

8.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-13.4

21.0

13.5

28.0

Apstrādes rūpniecība

3.5

14.8

4.3

15.4

Pārtikas produktu ražošana

-0.9

-0.9

1.2

0.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1.9

4.9

1.8

8.4

Apģērbu ražošana

4.6

-9.6

-5.1

-15.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2.0

8.4

5.6

5.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-9.3

40.4

-2.8

1.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

2.5

5.9

1.7

7.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-3.0

14.6

-0.5

3.4

Metālu ražošana

27.5

31.5

28.1

68.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

10.8

35.8

-3.2

27.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9.1

14.0

1.7

11.0

Elektrisko iekārtu ražošana

-12.4

32.6

-1.4

31.0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

16.3

25.0

8.0

34.7

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

27.5

55.6

80.1

180.4

Mēbeļu ražošana

2.5

6.1

-6.6

-0.6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

47.1

114.5

-0.1

141.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

1.0

-5.8

-6.2

-10.2

 
Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa

Tālr. 67366953
Ramona Skakunova
 

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.