Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada maijā

04.07.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada maijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 450.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2012.gada maijā, salīdzinot ar 2012.gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.9%, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6.3%, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā par 0.2% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.4%.
2012.gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 7.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2.4%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.9%.
Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija metālu ražošanā – par 38.1%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 26.8%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 21.3%. Savukārt, samazinājums bija cita veida ražošanā (medicīnas instrumentu un piederumu ražošana, spēļu un rotaļlietu ražošana, sporta preču ražošana u.c.) – par 18.8%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 12.3% un apģērbu ražošanā – par 3.7%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, % (salīdzināmās cenās)

 

2012. gada maijā,

salīdzinot ar

2012.g. aprīli

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g. maiju (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1.9

6.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-6.4

-3.9

Apstrādes rūpniecība

-0.2

7.3

Pārtikas produktu ražošana

1.6

1.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

0.6

5.3

Apģērbu ražošana

0.1

-3.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0.7

8.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1.2

21.3

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

4.0

-12.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4.3

2.0

Metālu ražošana

4.5

38.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-1.2

9.1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-1.7

14.7

Elektrisko iekārtu ražošana

8.9

16.0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-1.8

20.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

24.0

26.8

Mēbeļu ražošana

2.9

-0.3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-27.3

9.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

6.3

2.4

 
Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa

Tālr. 67366830
Irēna Bekmane
 
_________
1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.