Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada jūnijā

03.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada jūnijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 443.0 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2012.gada jūnijā, salīdzinot ar 2012. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.5%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.7% un  elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.9%.

2012.gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 8.1%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2%. Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 53.3%, metālu ražošanā – par 34.7% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 32.6%. Savukārt samazinājums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 30.4%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 19.1% un gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 11.9%.

2012. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.8%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.9% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.7%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija samazinājums par 0.6%.

2012. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 8%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 4.9%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2012. gada janvāris – jūnijs,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – jūniju

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada 2.ceturksnī,

salīdzinot ar

2012. gada jūnijā,

salīdzinot ar

2012.g. 1.ceturksni

(sezonāli

izlīdzināts)

2011.g. 2.ceturksni (kalendāri

izlīdzināts)

2012.g. maiju

 (sezonāli izlīdzināts)

2011.g.     jūniju (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.6

1.8

5.1

1.0

5.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

7.1

2.7

-0.6

-4.7

-16.3

Apstrādes rūpniecība

11.0

0.9

8.0

1.5

8.1

Pārtikas produktu ražošana

0.0

1.2

0.7

0.4

2.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

5.6

4.1

6.3

4.1

12.2

Apģērbu ražošana

-7.0

6.5

-1.4

3.8

8.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

8.8

0.1

9.1

-1.0

9.3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

33.2

16.8

28.6

6.9

32.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-11.9

-10.3

-21.1

0.8

-30.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5.6

-5.4

0.2

-2.2

-1.3

Metālu ražošana

32.4

7.6

33.3

-0.6

34.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

23.0

-1.9

13.2

8.6

15.9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14.6

9.6

15.0

43.1

53.3

Elektrisko iekārtu ražošana

25.8

14.5

21.3

6.3

41.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

24.9

12.7

24.3

5.7

32.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-5.1

18.8

-26.8

-39.8

-19.1

Mēbeļu ražošana

2.8

1.1

1.4

1.6

7.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

65.8

-16.4

38.0

4.0

15.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-5.6

-0.6

-4.9

-1.9

-2.0

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu. Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.