Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada jūlijā

03.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada jūlijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 420.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2012.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.3%, bet apstrādes rūpniecība palika iepriekšējā mēneša līmenī. Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 27.7%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 8.2% un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 6.8%. Savukārt samazinājums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 16.9%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 11.9% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 11.9%.

2012.gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 7.3% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.3%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.7%. Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 48.5%, metālu ražošanā – par 40.9% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 39.4%. Savukārt samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 45.6%, apģērbu ražošanā – par 14% un gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 6.9%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2012. gada janvāris – jūlijs,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – jūliju

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada jūlijā,

salīdzinot ar

2012.g. jūniju

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g. jūliju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.4

0.2

5.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

5.7

9.5

0.3

Apstrādes rūpniecība

10.4

0.0

7.3

Pārtikas produktu ražošana

0.5

0.1

3.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

9.3

6.0

35.7

Apģērbu ražošana

-8.0

-9.4

-14.0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

8.1

-3.5

3.9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

35.2

-5.2

48.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-7.2

27.7

39.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

6.5

6.8

10.6

Metālu ražošana

33.7

6.2

40.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

19.7

-11.9

1.3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

16.0

-16.9

24.2

Elektrisko iekārtu ražošana

27.1

1.0

35.6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

8.5

-7.3

1.1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

22.4

-9.4

8.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-11.4

-11.9

-45.6

Mēbeļu ražošana

2.4

-2.3

-0.6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

54.2

4.7

7.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-5.2

0.3

-1.7

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                           

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366830
Irēna Bekmane

 

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.