Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada janvārī

05.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 420.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2012.gada janvārī, salīdzinot ar 2011.gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.9%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3.6%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.4%.

2012.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 8.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 24.4%, apstrādes rūpniecībā – par 16.8%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 9.4%.

Lielākais produkcijas pieaugums starp apstrādes rūpniecības nozarēm bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – 2 reizes, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 89.7% un elektrisko iekārtu ražošanā – par 40.5%. Savukārt, samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanā – par 23.7%, apģērbu ražošanā – par 4.5%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 2.5% un pārtikas ražošanā – par 0.8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2012  I % pret

2011 XII

(sezonāli izlīdzināts)

2011 I

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1.9

8.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-5.4

24.4

Apstrādes rūpniecība

3.0

16.8

Pārtikas produktu ražošana

-1.4

-0.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.8

10.0

Apģērbu ražošana

9.4

-4.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3.8

15.1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

2.5

100.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

15.8

-2.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1.9

34.4

Metālu ražošana

10.2

29.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

10.2

33.1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-3.3

17.3

Elektrisko iekārtu ražošana

-15.1

40.5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3.6

37.5

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

46.6

-23.7

Mēbeļu ražošana

-1.0

5.2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

30.0

89.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

3.6

-9.4

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova


1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.