Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada februārī

03.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada februārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 419.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2012.gada februārī, salīdzinot ar 2012.gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.1%, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5.7%, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā par 2.4% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10.5%.
2012.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 7.3%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 7.8%, apstrādes rūpniecībā – par 10.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2.2%.
Lielākais produkcijas pieaugums starp apstrādes rūpniecības nozarēm bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) - 2.3 reizes, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 69.9%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 43.3%. Savukārt, samazinājums bija apģērbu ražošanā – par 10.3%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 6.4%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 4.7%, kā arī pārtikas produktu ražošanā – par 1.5%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2012  II % pret

2012 I

(sezonāli izlīdzināts)

2011 II

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0.1

7.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-10.5

7.8

Apstrādes rūpniecība

-2.4

10.6

Pārtikas produktu ražošana

-0.8

-1.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2.5

-4.7

Apģērbu ražošana

5.8

-10.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-7.5

4.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-0.9

41.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-1.6

13.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-9.4

10.5

Metālu ražošana

0.6

3.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9.9

43.3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

3.8

15.2

Elektrisko iekārtu ražošana

3.1

24.8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

13.9

6.4

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-15.5

69.9

Mēbeļu ražošana

4.8

8.6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

10.0

132.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5.7

2.2

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova                 

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.