Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada augustā

04.10.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada augustā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 462.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2012.gada augustā, salīdzinot ar 2012. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.6%, apstrādes rūpniecībā – par 1.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.5%. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu, galvenokārt, ietekmēja kokapstrādes, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas un remonta apakšnozares. Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 96.9%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 17.6%, apģērbu ražošanā – par 15.9%. Savukārt samazinājums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 29.5%, metālu ražošanā – par 7.1%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 2.2%.

2012.gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 10.9%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.9%. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu, galvenokārt, ietekmēja metālu ražošanas, mašīnbūves un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozares. Lielākais ražošanas apjomu pieaugums bija citu transportlīdzekļu ražošanā  – 2.1 reizi, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 51.2% un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 33.2%. Savukārt samazinājums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 18.8%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 9.4%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 8.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2012. gada janvāris – augusts,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – augustu

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada augustā,

salīdzinot ar

2012.g. jūliju

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g.augustu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.6

2.0

8.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.1

5.6

-3.5

Apstrādes rūpniecība

10.5

1.9

10.9

Pārtikas produktu ražošana

0.9

0.9

3.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

6.4

-6.2

-8.6

Apģērbu ražošana

-5.7

15.9

10.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7.4

2.3

3.0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

34.7

-1.3

31.4

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-8.7

-29.5

-18.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

8.9

6.7

21.2

Metālu ražošana

32.3

-7.1

23.4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

15.1

-2.2

-9.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18.2

8.5

32.1

Elektrisko iekārtu ražošana

26.7

-1.6

23.6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

9.3

17.6

13.7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

23.5

0.0

33.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

0.6

96.9

107.9

Mēbeļu ražošana

3.9

6.6

14.9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

53.9

9.3

51.2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4.9

0.5

-0.9

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

   Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.