Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gada aprīlī

04.06.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada aprīlī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 428.7 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2012.gada aprīlī, salīdzinot ar 2012.gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1.2%, tai skaitā apnstrādes rūpniecībā par 1.4%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.7%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.1%.
2012.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.8%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 27.9%, apstrādes rūpniecībā – par 8.5%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 11.8%.
Lielākais produkcijas pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā - 2.2 reizes, cita veida ražošanā (medicīnas instrumentu un piederumu ražošana, spēļu un rotaļlietu ražošana, sporta preču ražošana u.c.) – par 42.4% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 30.6%. Savukārt, samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 50%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 15.4% un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 10.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, % (salīdzināmās cenās)

 

2012. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2012.g. martu

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g. aprīli (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1.2

3.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.1

27.9

Apstrādes rūpniecība

-1.4

8.5

Pārtikas produktu ražošana

-0.9

-2.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

1.1

1.2

Apģērbu ražošana

3.8

-7.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0.9

9.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

15.0

30.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-16.4

-15.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-3.3

0.2

Metālu ražošana

-10.4

27.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-4.7

12.7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-6.1

-10.6

Elektrisko iekārtu ražošana

4.0

6.8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3.2

20.6

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-12.2

-50.0

Mēbeļu ražošana

-0.4

-3.4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

1.0

116.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-1.7

-11.8

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

____________________
1
Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.