Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2012.gadā

04.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, rūpniecības produkcijas apjoms salīdzināmās cenās pieauga par 6.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 9.3%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 0.3%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 2.8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2012. gadā Latvijas rūpniecības produkcijas ražošanas apjoms pārsniedza pirmskrīzes līmeni un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugums bija visās apstrādes rūpniecības nozarēs. Lielākais no tā bija iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē (kuģu un laivu remonts un apkope, iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 39.5%, metālu ražošanas nozarē – par 33.6% un elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 23.8%. Tāpat būtisks pieaugums bija arī pēc īpatsvara nozīmīgākajās nozarēs (48% no kopējā apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma), proti, pārtikas produktu ražošanas nozarē - par 1.7%, kokapstrādes nozarē – par 5.4% un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē – par 8.1%.

2012. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 3. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.3%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.8%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 7% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 0.5%

2012. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.8%, tai skaitāapstrādes rūpniecībā - par 7.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 1.6%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 9.5%.

2012. gada decembrī, salīdzinot ar 2012. gada novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2.7%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7.2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 12.2%.

2012. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 10.7%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 10.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 12.2%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 15.4%.

                             Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
                                                           (salīdzināmās cenās)                            

 

2012. gada janvāris – decembris,

salīdzinot ar

2011. gada

janvāri – decembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2012. gada 4.ceturksnī

salīdzinot ar

2012. gada decembrī

salīdzinot ar

2012.g.

3.ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2011.g.

4.ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

 2012.g. novembri

(sezonāli izlīdzināts)

2011.g.    

decembri
(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

6.2

0.3

5.8

2.7

10.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0.3

-7.0

-9.5

-12.2

-15.4

Apstrādes rūpniecība

9.3

1.8

7.6

0.8

10.4

Pārtikas produktu ražošana

1.7

0.5

3.4

1.7

3.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

7.2

-1.5

7.2

8.3

31.0

Apģērbu ražošana

1.2

3.2

17.8

1.2

31.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5.4

3.2

1.8

-0.3

2.3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

17.4

17.6

5.5

8.6

19.8

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

0.4

17.0

19.7

0.2

36.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9.2

1.0

4.5

2.4

10.3

Metālu ražošana

33.6

-6.7

32.6

-14.2

10.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8.1

2.3

-0.9

-8.8

0.8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

16.7

-10.2

10.9

11.5

2.3

Elektrisko iekārtu ražošana

23.8

-0.3

14.9

-3.7

9.5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

16.6

-7.9

-1.6

0.6

-4.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

12.4

-2.1

48.4

2.6

37.5

Mēbeļu ražošana

6.0

1.4

10.1

1.2

8.7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

39.5

-2.6

12.3

-1.2

22.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2.8

-0.5

1.6

7.2

12.2

2012. gada rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 5294.5 milj. latu, 4.ceturksnī – 1347.1 milj. latu, decembrī – 412.5 milj. latu.   

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.