Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2006.g.novembrī

08.01.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieaugusi par 0.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.9%, bet produkcijas apjomi samazinājusies ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.1%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 3.0%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, šā gada novembrī pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē ražošanas apjomi samazinājušies par 2.2%. Kritums bija: zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā – par 15.9%; citu pārtikas produktu (maize, konditorejas izstrādājumi, cukurs) ražošanā – par 9.1%; augļu un dārzeņu pārstrādē un konservēšanā – par 2.7%; graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošanā – par 1.0%. Savukārt pieaugums vērojams šādās apakšnozarēs: gaļas un gaļas produktu ražošanā, pārstrādē un konservēšanā – par 11.0%, dzērienu ražošanā – par 4.2%; piena produktu ražošanā – par 3.0%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, 2006. gada novembrī produkcijas izlaide palielinājusies sekojošās nozarēs: radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošanā – par 27,2%; tekstilizstrādājumu ražošanā – par 24.0%; ķīmisko vielu un to izstrādājumu ražošanā – par 21.7%; gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 18.7%; celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 7.9%; elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā – par 7.0%; iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 6.2%; gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 3.0%; izdevējdarbībā un poligrāfijā – par 1.1%; nemetālisko minerālu izstrādājumu (keramikas, cementa, betona u.c. izstrādājumi) ražošanā – par 0.2%.

Ražošanas apjomi samazinājušies: mēbeļu ražošanā – par 8.8%; citu transportlīdzekļu (kuģu, laivu, lokomotīvju un ritošā sastāva remonts) ražošanā – par 8.7%; koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 8.3%; apģērbu ražošanā – par 5.1%; metālu ražošanā – par 1.4%; u.c. nozarēs.

Salīdzinot ar 2006. gada oktobri, novembrī rūpniecības produkcijas izlaide samazinājusies par 1.8%. Tai skaitā kritums bija apstrādes rūpniecībā – par 1.5%; elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 3.4%, bet pieaugums bija vērojams ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.3%.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 7366830
Irēna Bekmane