Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2011.gadā

04.04.2012

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojuma rezultāti 2011.gadā liecina, ka ārvalstu ceļotāji 5538 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 10% vairāk nekā 2010.gadā. Ārvalstu ceļotāju skaita pieaugumu Latvijā ietekmēja tūrisma jomas pārstāvju veiktās mārketinga aktivitātes.
Pēc Pasaules tūrisma organizācijas datiem līdzīga tendence bija arī Centrālajā un Austrumeiropā, ienākošā tūrisma vidējais pieaugums bija 8%.
Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 4.1 diennaktis.
No vairākdienu ceļotājiem, 72% apmetušies viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 28% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 35% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Vairākdienu ceļotāju struktūra sadalījumā pa valstīm 2011.gadā

Analizējot vairākdienu ceļotāju skaitu pieaugumu pa valstīm un salīdzinot to ar 2010.gadu, ir palielinājies tūristu skaits no Krievijas par 43%, Lielbritānijas par 27% un Norvēģijas par 19%. Ceļotāji no Krievijas labprāt izvēlējās atpūtu Latvijā ziemas brīvdienu laikā.
Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 36% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 30% darījumu kārtošanu un 22% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklējumu.
No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, kas 2011.gadā šķērsoja Latvijas valsts robežu, 52% izmantoja gaisa transportu, 30% - autotransportu, 9% - dzelzceļa transportu un 9% - jūras transportu.
2011.gadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 379.5 milj. Ls, kas ir par 14% vairāk nekā 2010.gadā.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izdevumu struktūra 2011.gadā (procentos)

 

Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2011.gadā Latvijas iedzīvotāji 3257 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, tas ir par 5% vairāk nekā 2010.gadā. Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 3.8 diennaktis.

Vairākdienu Latvijas ceļotāju struktūra sadalījumā pa valstīm 2011.gadā

Analizējot Latvijas vairākdienu ceļotāju izvēlētos gala mērķus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis to ceļotāju skaits, kuri devās uz Grieķiju par 89%, Spāniju par 73%, Franciju par 27% un Turciju par 18%.
No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2011.gadā šķērsoja valsts robežu, 33% bija devušies atpūtas braucienos, 30% apmeklējuši radiniekus un draugus, 21% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.
Atgriežoties mājās, vairākdienu ceļotāji visvairāk izmantoja gaisa transportu (58%), autotransportu (29%), jūras transportu (9%) un dzelzceļa transportu (4%).
Pavisam 2011. gadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 402.6 milj. Ls, kas ir par 9% vairāk nekā 2010.gadā.
 

Vairākdienu Latvijas ceļotāju izdevumu struktūra 2011.gadā (procentos)

Sagatavojusi
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.676366810
Edīte Miezīte