Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada janvārī

21.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013.gada janvārī salīdzinājumā ar 2012.gada decembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,6%. Lielākie cenu pieaugumi bija vērojami poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 11,5%), apģērbu ražošanā (par 2,3%), metālu ražošanā (par 1,5%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 1,4%).

2013.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri,  kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 1,9%, bet eksportētajai - par 2,3%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami pārtikas produktu ražošanā (par 4,2%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,7%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 19,3%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada janvārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada janvārī, salīdzinot ar

2012.gada decembri

2012.gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

2,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,4

5,8

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,6

2,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-0,6

1,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

0,8

0,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

1,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,4

2,9

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,2

1,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-0,2

2,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

0,6

2,7

Eksportētā produkcija

100,0

0,6

2,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,4

7,4

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,8

2,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

1,3

-3,7

2013. gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2011. gadā realizētās produkcijas struktūru atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai. Par bāzes cenām indeksa aprēķinos izmanto iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2012. gada decembra cenās.

 

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada februārī tiks publicēts 2013.gada 21.martā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784