Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada februārī

21.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,2%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas samazinājās par 0,4%, bet eksportētajai produkcijai tās palika nemainīgā līmenī. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija vērojams elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,2%), apģērbu ražošanā (par 4,7%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 5,2%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 2,7%). Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam metālu ražošanā (par 3,0%).

2013.gada februārī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,7%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 1,3%, bet eksportētajai - par 2,1%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami pārtikas produktu ražošanā (par 4,5%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošana (par 2,3%), bet lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums metālu ražošanā (par 5,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada februārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada februārī salīdzinot ar

2013.gada janvāri

2012.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

1,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,3

5,5

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,2

2,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-1,2

-0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-2,0

-2,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

1,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,0

3,3

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,4

2,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-1,3

0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-2,8

-3,0

Eksportētā produkcija

100,0

0,0

2,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,4

6,5

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,0

2,6

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

0,7

-1,7

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada martā tiks publicēts 22.aprīlī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784