Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada septembrī

19.10.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada septembrī salīdzinājumā ar augustu kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palika nemainīgs. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai tās samazinājās par 0,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 4,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,4%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 2,3%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,1%).

2012.gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,6%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 3,2%, bet eksportētajai - par 1,9%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,0%), pārtikas produktu ražošanā (par 3,0%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 24,0%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,5%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 6,1%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada septembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada septembrī, salīdzinot ar

2012.gada augustu

2011.gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

2,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

-0,1

8,5

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,3

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

-1,1

6,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

1,7

4,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

3,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,3

1,6

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,3

0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,2

6,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

1,2

4,6

Eksportētā produkcija

100,0

-0,2

1,9

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,0

12,2

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,2

1,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

2,9

-0,3

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada oktobrī tiks publicēts 22.novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784