Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada oktobrī

22.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2012.gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,2%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai vidējais ražotāju cenu līmenis palika nemainīgs, bet eksportētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,5%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām pārtikas ražošanā (par 1,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,1%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 3,8%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 3,1%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,2%).

2012.gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, kopējais ražotāju cenu līmenis palielinājās par 2,9%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 3,7%, bet eksportētajai - par 1,9%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,9%), pārtikas produktu ražošanā (par 3,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,3%) un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 21,0%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 5,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada oktobrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar

2012.gada septembri

2011.gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

2,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,5

8,9

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,5

1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

-0,2

6,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

-2,2

3,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

3,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

2,2

3,8

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,4

1,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,3

7,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

-2,4

4,3

Eksportētā produkcija

100,0

0,5

1,9

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

-0,3

11,7

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,6

1,8

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-1,8

-0,1

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada novembrī tiks publicēts 21.decembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784