Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada novembrī

21.12.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2012.gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri samazinājās par 0,2%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai vidējais ražotāju cenu līmenis palielinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,6%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām pārtikas ražošanā (par 1,0%), apģērbu ražošanā (par 2,5%), gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas) (par 1,0%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,9%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,7%).

2012.gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, kopējais ražotāju cenu līmenis palielinājās par 3,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 4,3%, bet eksportētajai - par 2,0%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,6%), pārtikas produktu ražošanā (par 4,9%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 21,2%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 2,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada novembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada novembrī, salīdzinot ar

2012.gada oktobri

2011.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

3,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,2

9,3

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,2

2,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

-0,7

6,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

-3,0

2,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

4,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,1

2,8

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,5

1,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,1

7,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

-0,4

4,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,6

2,0

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,4

12,8

 

apstrādes rūpniecība

93,2

-0,1

2,2

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-10,4

-6,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gadā tiks publicēts 2013.gada 22.janvārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784