Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada martā

24.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada martā salīdzinājumā ar februāri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājās par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 1,0%. Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu pārmaiņām metālu ražošanā (par 9,0%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,0%). Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 4,5%) un pārtikas produktu ražošanā (par 0,4%).

2012.gada martā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada martu kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 5,4%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 9,5%, bet eksportētajai - par 0,1%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 19,4%) un pārtikas produktu ražošanā (par 3,2%).
 

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada martā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada martā, salīdzinot ar

2012.gada februāri

2011.gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,4

5,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,9

5,4

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

-0,3

1,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

-1,0

19,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

0,8

2,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

9,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,0

9,2

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,2

3,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,1

20,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

0,2

2,5

Eksportētā produkcija

100,0

-1,0

0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

1,3

4,2

 

apstrādes rūpniecība

93,2

-0,7

0,3

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

2,5

-2,6

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.
Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada aprīlī tiks publicēts 2012.gada 23.maijā.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784