Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada maijā

21.06.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada maijā salīdzinājumā ar aprīli kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,4%. Vienāds cenu samazinājums (par 0,4%) bija vērojams gan vietējā tirgū realizētajai, gan eksportētajai produkcijai. Lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,8%), metālu ražošanā (par 2,1%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,8%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,8%). Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 2,0%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,8%) un dzērienu ražošanā (par 1,0%).
2012.gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,6%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 4,0%, bet eksportētajai - par 0,6%. Lielākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 1,7%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 6,5%) un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 8,0%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada maijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada maijā, salīdzinot ar

2012.gada aprīli

2011.gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,4

2,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

2,0

8,0

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

-0,4

1,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

-0,8

6,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

0,3

2,8

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

4,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,3

5,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

-0,1

1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,9

7,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

0,6

5,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

0,6

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

2,8

9,6

 

apstrādes rūpniecība

93,2

-0,6

1,1

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-0,3

-9,0

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada jūnijā tiks publicēts 20.jūlijā.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tāl. 67366784