Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada jūnijā

20.07.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,2%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai - par 0,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām pārtikas produktu ražošanā (par 1,0%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,4%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 3,3%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 2,4%).

2012.gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,3%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 2,9%, bet eksportētajai - par 1,5%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 4,0%), pārtikas produktu ražošanā (par 2,0%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 7,9%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 4,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada jūnijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada jūnijā, salīdzinot ar

2012.gada maiju

2011.gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

2,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,4

7,9

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,2

1,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

0,4

4,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

-1,7

3,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

2,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,7

2,8

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,4

1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

0,2

5,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

-2,3

3,0

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

1,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,9

10,7

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,2

1,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-0,3

0,1

 

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada jūlijā tiks publicēts 21.augustā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784