Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada jūlijā

21.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,7%, bet eksportētajai produkcijai - par 0,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 2,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 13,8%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 4,7%) un gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 1,8%).

2012.gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 3,3%, bet eksportētajai - par 0,5%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,4%), pārtikas produktu ražošanā (par 2,1%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 24,8%) un koka un koksnes izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,9%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada jūlijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada jūlijā, salīdzinot ar

2012.gada jūniju

2011.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

2,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,0

8,1

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,0

0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

2,4

6,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

-1,1

2,8

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

3,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,1

2,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

-0,2

0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

2,1

6,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

-0,1

2,8

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

0,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

-0,1

11,2

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,2

0,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-3,6

0,0

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada augustā tiks publicēts 21.septembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784