Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada janvārī

21.02.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada janvārī salīdzinājumā ar 2011.gada decembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,8%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 2,3%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,1%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 5,3%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 6,8%), pārtikas produktu ražošanā (par 1,0%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,9%) un metālu ražošanā (par 2,1%).

2012.gada janvārī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri  kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 7,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 9,4%, bet eksportētajai - par 4,1%. Ietekmīgākie cenu kāpumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 18,0%), pārtikas produktu ražošanā (par 5,3%), metālu ražošanā (par 8,6%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 3,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada janvārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada janvārī, salīdzinot ar

2011.gada decembri

2011.gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

1,8

7,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

4,2

6,4

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,5

4,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

5,3

18,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

4,8

-1,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

2,3

9,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

1,4

10,2

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,5

4,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

4,8

19,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

2,2

-2,6

Eksportētā produkcija

100,0

1,1

4,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

5,8

5,1

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,4

4,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

12,6

1,6

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada februārī tiks publicēts 2012.gada 21.martā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784