Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada februārī

21.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada februārī salīdzinājumā ar janvāri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,2%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām metālu ražošanā (par 3,5%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,9%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 2,5%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 1,6%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija  koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%).

2012.gada februārī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri  kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 6,7%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 9,7%, bet eksportētajai - par 2,7%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 20,0%), pārtikas produktu ražošanā (par 3,8%) un metālu ražošanā (par 9,0%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada februārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada februārī, salīdzinot ar

2012.gada janvāri

2011.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

6,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,1

6,4

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

-0,1

3,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

0,9

20,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

1,8

2,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

9,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,4

10,5

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

-0,1

3,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

0,2

19,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

2,9

2,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

2,7

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,4

5,0

 

apstrādes rūpniecība

93,2

-0,1

2,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-1,3

0,4

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada martā tiks publicēts 2012.gada 24.aprīlī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālr. 67366784