Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada augustā

21.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada augustā salīdzinājumā ar jūliju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,4%, bet eksportētajai produkcijai - par 0,7%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,9%), metālu ražošanā (par 3,7%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 2,4%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 1,4%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,4%) un poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 5,6%).

2012.gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 2,9%, bet eksportētajai - par 1,2%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,8%), pārtikas produktu ražošanā (par 2,0%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 22,5%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,1%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu indeksu bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 7,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada augustā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada augustā, salīdzinot ar

2012.gada jūliju

2011.gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,3

9,7

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,1

0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

1,9

6,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

0,1

1,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,4

2,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,2

2,9

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

-0,1

0,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

0,9

6,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

0,9

3,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

1,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,5

13,4

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,2

0,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

-2,3

-6,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada septembrī tiks publicēts 19.oktobrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784