Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada aprīlī

23.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada aprīlī salīdzinājumā ar martu kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,9%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājās par 0,5%, bet eksportētajai produkcijai - par 1,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām metālu ražošanā (par 8,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,6%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,6%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām dzērienu ražošanā (par 4,7%), apģērbu ražošanā (par 2,2%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā( par 1,4%).
2012.gada aprīlī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada aprīli kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 4,0%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palielinājās par 5,6%, bet eksportētajai - par 1,8%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 10,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 2,8%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 7,7%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 6,8%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada aprīlī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada aprīlī, salīdzinot ar

2012.gada martu

2011.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,9

4,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,4

5,4

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

1,2

1,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

0,0

10,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

1,2

5,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,5

5,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

1,1

6,1

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

0,4

2,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

0,7

10,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

0,5

4,1

Eksportētā produkcija

100,0

1,3

1,8

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,0

5,3

 

apstrādes rūpniecība

93,2

1,8

1,8

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

3,3

5,3

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada maijā tiks publicēts 2012.gada 21.jūnijā.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784