Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gadā

22.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada vidējo līmeni ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājās par 3,7% (vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 5,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,8%). Vislielākie cenu kāpumi bija vērojami datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 12,5%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 9,6%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 7,8%), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 6,2%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2012.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, palielinājās par 3,6%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 4,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 2,9%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 7,7%), pārtikas produktu ražošanā (par 5,1%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,7%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 4,2%).

2012.gada decembrī salīdzinājumā ar novembri kopējais ražotāju cenu līmenis palielinājās par 0,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai samazinājās par 0,1%, bet eksportētajai - palielinājās par 0,7%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,0%),  elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,6%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 3,7%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 1,3%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 1,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2012.gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2012.gada decembrī, salīdzinot ar

2012.gada novembri

2011.gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

3,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,7

9,9

 

Apstrādes rūpniecība

71,5

0,0

2,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

22,2

0,6

7,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,3

2,5

4,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,1

4,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,3

3,9

 

Apstrādes rūpniecība

53,7

-0,2

2,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

39,2

-0,2

7,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,8

1,0

4,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

2,9

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

0,9

13,1

 

apstrādes rūpniecība

93,2

0,1

2,1

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,4

7,3

7,0

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada janvārī tiks publicēts 21.februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784