Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gadā

20.01.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gada vidējo līmeni ražotāju cenas palielinājās par 7,7% (vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,7%, bet eksportētajai produkcijai – par 6,2%). Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 25,7%), metālu ražošanā (par 20,0%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 15,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 12,7%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, palielinājās par 6,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 8,5%, bet eksportētajai produkcijai – par 3,8%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 12,1%), pārtikas produktu ražošanā (par 6,7%), metālu ražošanā (par 8,4%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 16,7%).

2011.gada decembrī salīdzinājumā ar novembri  kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palika nemainīgas, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,3%. Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija vērojami koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada decembrī, salīdzinot ar

2011.gada novembri

2010.gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

6,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,2

4,6

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,0

5,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,5

12,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-0,1

0,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

8,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

-0,7

14,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

-0,3

5,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

0,1

13,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

1,5

1,3

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

3,8

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,6

0,8

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,2

4,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-6,7

-1,6

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada janvārī tiks publicēts 2012.gada 21.februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784