Par ražotāju cenām un indeksiem lauksaimniecībā 2011.gadā

27.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, ražotāju cenu indekss lauksaimniecībā pieauga par 18.0%

Augkopības produkcijai ražotāju cenas kāpušas par 22.7%, lopkopības produkcijai - par 13.1%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko ietekmēja ražošanas resursu - degvielas, elektroenerģijas, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, lopbarības graudu sadārdzinājums.

2011.gadā ražotāju cenas graudiem pieauga par 27.0%, rapsim – par 34.3%, kartupeļiem – par 30.3%, bet dārzeņiem cenas samazinājās par 12.7%, augļiem un ogām – par 12.0%.

Graudu vidējā iepirkuma cena ievērojami pieaugusi - no 106.06 Ls par tonnu 2010.gadā līdz 134.70 Ls par tonnu 2011.gadā jeb par 27.0%, tai skaitā kviešu – no 110.21 Ls līdz 138.82 Ls jeb par 26.0%, rudzu – no 79.72 Ls līdz 120.19 Ls jeb par 50.8%, miežu – no 92.86 Ls līdz 118.62 Ls jeb par 27.7%.
 

Augkopības produkcijas ražotāju cenas, Ls par 1 tonnu

Lopkopības produkcijas ražotāju cenu indeksu pieaugumu 2011.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ietekmēja liellopu gaļas ražotāju cenu kāpums par 18.4%, cūkgaļas – par 8.4%, putnu gaļas – par 4.6% un piena – par 16.5%. Aitu un kazu gaļas ražotāju cenas kritušās par 7.6%, olu - par 3.1%.

Lopkopības produkcijas ražotāju cenas, Ls par 1 tonnu

Galveno lauksaimniecības produktu ražotāju cenas, Ls par 1 tonnu

 

2010. gadā

2011. gadā

2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu, %

Kvieši

110.21

138.82

126.0

Rudzi

79.72

120.19

150.8

Mieži

92.86

118.62

127.7

Rapsis

218.41

293.33

134.3

Kartupeļi

104.50

136.16

130.3

Dārzeņi

341.98

298.67

87.3

Gaļa (kautsvarā):

 

 

 

 

liellopu

1080.14

1279.23

118.4

 

cūku

980.95

1062.96

108.4

 

aitu, kazu

1918.14

1859.11

96.9

 

putnu

1098.02

1148.63

104.6

Piens

177.82

207.13

116.5

Olas, ls par 100 gab.

4.32

3.99

92.4

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Inita Valaine
Tālr. 67366831