Par preses ziņojuma publicēšanas datuma pārcelšanu

22.10.2007

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka sakarā ar papildus datu apstrādi un metodoloģiska rakstura sarežģījumu dēļ, preses izlaiduma "Par nelaimes gadījumiem darbā un ar darbu saistītās saslimšanas" publicēšana tiek pārcelta uz 2008. gada 28. martu.

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālr.: 7366648
A. Švarckopfa