Par preses ziņojuma pārcelšanu

27.03.2013

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka preses ziņojuma publicēšana „Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada februārī” tehnisku iemeslu dēļ tiek pārcelta no 27.03.2013 uz 02.04.2013. Vienlaicīgi statistikas datubāzēs tiks publicēti dati par būvniecības izmaksām februārī.