Par preses izlaiduma publicēšanas datuma pārcelšanu

27.04.2011

LR Centrālā statistikas pārvalde informē, ka preses izlaiduma "Par no 2005. līdz 2008.gadam īstenotā projekta "NAMEA gaisa emisiju konti" rezultātiem" publicēšana tiek pārcelta uz 2011.gada 29.aprīli.