Par Pieaugušo izglītības apsekojumu

29.08.2011

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) š.g. septembrī uzsāks otro Pieaugušo izglītības apsekojumu. Šāds apsekojums tiks veikts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju līdzdalību izglītību veicinošās aktivitātēs, par izglītības jomām, kuras iedzīvotāji apgūst visbiežāk, par mācīšanās iemesliem un iespējām.

Mūsdienu sabiedrības attīstības procesā strauji mainās zināšanas un to pielietojums, kompetences, kuras nepieciešamas darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Tāpēc aizvien patstāvīgāku un nozīmīgāku vietu līdztekus formālajai izglītībai iegūst neformālā, ikdienas pieaugušo mācīšanās, neatkarīgi no viņu vecuma un tā, kāds formālās izglītības līmenis ir sasniegts. Formālā izglītība, neformālā un ikdienas izglītība mūžizglītības politikā ir vienlīdz svarīgas un savstarpēji papildina cita citu.

Pirmais Pieaugušo izglītības apsekojums tika veikts 2007.gadā. Saskaņā ar apsekojuma rezultātiem, 30.7% pieaugušo Latvijas iedzīvotāju (vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem) piedalījās neformālajā un 5.4% - formālajā izglītībā. 84% iedzīvotāju piedalīšanās neformālajā izglītībā bija saistīta ar darbu. Apsekojuma rezultāti parādīja, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju (67.3%) nepiedalījās nekādās izglītības aktivitātēs. Kā galvenie iemesli tika minēti apmācību ievērojamās izmaksas un tas, ka mācības grūti savienot ar darbu.

Šā gada apsekojumā tiks iesaistīti 9000 respondentu visā Latvijā, kuru izvēli nosaka vienota, Eiropas Savienības statistikas biroja izstrādāta izlases veida apsekojuma metodoloģija. Uzsākot apsekojumu, respondentiem tiks nosūtīta informatīva vēstule par apsekojuma mērķiem un CSP intervētāja ierašanos.

Apsekojumā iegūtā informācija tiks publiskota tikai kopsavilkuma veidā.

 

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, veselības un zinātnes statistikas daļa
Anita Švarckopfa
Tālr. 67366648


Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija