Par patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada janvārī

08.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada janvārī, salīdzinot ar 2012.gada janvāri1), palielinājās par 0,6%. Precēm cenas pieauga par 0,7%, bet pakalpojumiem – par 0,1%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 2,0%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2012.un 2013. gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI  pēdējos 12 mēnešos,
(% punkti)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada janvārī, salīdzinot ar 2012.gada janvāri, bija cenu kāpumam pārtikai, kā arī cenu kritumam sakaru pakalpojumiem, apģērbam un apaviem.

Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 2,9%. Visvairāk cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+13,9%), svaigai gaļai (+5,6%), olām (+28,1%), augļiem (+9,6%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+2,5%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams desām un žāvējumiem (-1,2%), sieram (‑2,7%), cukuram (-3,7%).

Telekomunikāciju ierīcēm cenas samazinājās par 14,4% un telekomunikāciju pakalpojumiem – par 6,5%.

Apģērbam cenas samazinājās vidēji par 2,7%, savukārt apaviem – par 3,5%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami siltumenerģijai (+3,7%), mājokļa īres maksai (+8,2%), citiem mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem (+3,7%), tabakas izstrādājumiem (+2,0%), savukārt lētākas kļuva automašīnas (-5,6%).

2013.gada janvārī, salīdzinot ar 2012.gada decembri, patēriņa cenas samazinājās par 0,2%. Precēm vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,2%, bet pakalpojumiem – nemainījās. Vidējā cenu līmeņa samazināšanās janvārī, salīdzinot ar decembri, ir netipiska. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz janvārī nav ieviesti  jauni patēriņa nodokļi vai paaugstināti administratīvi regulētie tarifi, kas tradicionāli ir noteikuši cenu kāpumu gada sākumā.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām janvārī bija cenu kritumam apģērbam un apaviem, kā arī cenu kāpumam pārtikai.

Pārtikas grupā cenas visvairāk pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+6,1%), pienam un piena produktiem (+1,6%), augļiem (+2,4%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+1,7%). Savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams maizei (‑1,9%).

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apģērbam cenas samazinājās par 8,4%, apaviem – par 5,2%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu kritumi bija vērojami gāzei (-3,8%), siltumenerģijai (-1,0%), ēdnīcu pakalpojumiem (-2,1%), savukārt cenu pieaugumi bija vērojami citiem mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem (+3,4%), personīgās aprūpes precēm (+2,6%).

Būtiski ievērot, ka PCI uztver siltumenerģijas cenu un tarifu pārmaiņas, kamēr iedzīvotāju saņemtie apkures rēķini atspoguļo arī patērētā siltuma daudzumu, kas atkarīgs no āra gaisa temperatūras, dienu skaitu mēnesī un citiem faktoriem. Pēc VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datiem 2013. gada janvāra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija - 6,2ºC, kas ir 1,6 grādus zem ilggadīgās vidējās normas un par 1,4 grādiem zemāka kā 2012. gada decembrī.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Svari (patēriņa izdevumu struktūra)

Cenu pārmaiņas 2013.gada janvārī, salīdzinot ar:

2012.g. janvāri

2012.g. decembri

Kopā

100.0

0.6

-0.2

Pārtika

24.3

2.9

1.0

Alkohols, tabaka

7.8

1.5

0.2

Apģērbs, apavi

5.8

-2.9

-7.3

Mājoklis

16.9

1.9

-0.2

Mājokļa iekārta

4.2

-2.2

0.8

Veselība

5.4

1.0

0.4

Transports

13.7

-0.6

0.0

Sakari

3.9

-6.7

-0.2

Atpūta, kultūra

7.7

-0.9

-0.4

Izglītība

1.4

-0.9

0.1

Viesnīcas, restorāni

4.0

0.7

-0.8

Pārējie

4.9

1.5

1.1

 

 

Mēneša laikā

 

Dārzeņi un kartupeļi

+0.13

Citi mājokļa uzturēšanas pakalp.

+0.07

Personīgās aprūpes preces

+0.05

Ēdnīcu pakalpojumi

-0.04

Siltumenerģija

-0.05

Gāze

-0.06

Apavi

-0.09

Apģērbs

-0.33

 

12 mēnešu laikā

 

Dārzeņi un kartupeļi

+0.27

Siltumenerģija

+0.19

Augļi

+0.14

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.13

Piens, siers un olas

+0.10

Apģērbs

-0.12

Autotransports

-0.13

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.25

 

 

2013.gadā ir aktualizēti patēriņa cenu indeksa (PCI) svari. Tie atspoguļo mājsaimniecību izdevumu struktūru 2012.gadā. Par bāzes jeb salīdzinājuma cenām kalpo 2012.gada decembra cenas. No 2013.gada janvāra indeksu bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2010.gads (2010=100). Lai nodrošinātu datu sēriju nepārtrauktību ilgākā periodā, interneta datubāzē cenu indeksi ir publicēti arī ar bāzi 2005=100.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada februārī tiks paziņota š.g. 8.martā.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.