Par patēriņa cenu pārmaiņām 2012.gada jūlijā

08.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2012. gada jūlijā, salīdzinot ar 2012. gada jūniju, samazinājās par 0,5%. Precēm cenas saruka par 0,7%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,1%. 2011. gada jūlijā, salīdzinot ar 2011. gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,3%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2012.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012.gada jūniju

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām jūlijā bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem, pārtikai, transportam, kā arī cenu kāpumam mājoklim, viesnīcām un restorāniem.

Saistībā ar sezonas preču izpārdošanu apģērbiem cenas saruka par 5,9% un apaviem - par 6,3%.

Pārtikas cenām lielākais samazinājums bija dārzeņiem (-7,3%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (-1,5%), pienam un piena produktiem (-1,1%), cukuram un saldumiem (-1,1%).

Savukārt dārgāki kļuva augļi (+2,4%), tēja un kafija (+3,0%), kā arī maize (+0,6%).

Vidējais cenu līmenis samazinājās degvielai (-1,7%) un autotransportam (-0,8%). Toties cenas kāpušas pasažieru gaisa transportam (+4,4%).

Cenu samazinājumu telekomunikāciju pakalpojumiem galvenokārt ietekmēja pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas, kā rezultātā lētāki kļuva fiksētie telekomunikāciju pakalpojumi (-0,8%), mobilo telekomunikāciju pakalpojumi (-0,8%) un interneta pieslēguma pakalpojumi (-2,7%).

Cenas palielinājušās siltumenerģijai (+4,7%), dabas gāzei (+4,6%) un dzīvokļu īres maksai (+1,7%). Lētāka kļuvusi elektroenerģija (-0,8%), cietais kurināmais (-0,6%) un citi ar mājokli saistītie komunālie maksājumi (-0,7%).

Turpinoties tūrisma sezonai, cenas palielinājās kafejnīcās un restorānos par 0,6%, kā arī viesnīcu pakalpojumiem par 3,0%.

Jūlijā pievienotās vērtības nodokļa izmaiņas atspoguļojās galvenokārt daļai pārtikas un īslaicīgas lietošanas nepārtikas preču, autotransporta, energoresursu, sakaru un regulējamo pakalpojumu cenās.

Šā gada jūlijā vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju1), bija par 1,7% augstāks. Precēm cenas pieauga par 1,6%, bet pakalpojumiem - par 2,0%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 3,4%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2012.gada jūlijā, salīdzinot ar:

2011.g. jūliju

2011.g. decembri

2012.g. jūniju

Kopā

1.7

1.5

-0.5

Pārtika

1.6

2.3

-0.9

Alkohols, tabaka

2.5

-0.7

0.0

Apģērbi, apavi

-1.0

-4.7

-5.6

Mājoklis

5.7

5.6

1.3

Mājokļa iekārta

-1.1

-0.2

-0.2

Veselība

0.5

0.2

0.0

Transports

0.9

0.8

-0.7

Sakari

-2.1

-1.8

-1.3

Atpūta, kultūra

0.9

1.2

-0.1

Izglītība

-1.8

0.5

0.1

Viesnīcas, restorāni

2.5

1.6

0.3

Pārējie

1.5

1.7

-0.6

 

 

Mēneša laikā

 

Siltumenerģija

+0.23

Gāze

+0.05

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.05

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.09

Degviela

-0.10

Apavi

-0.11

Dārzeņi

-0.17

Apģērbi

-0.19

 

12 mēnešu laikā

 

Siltumenerģija

+0.69

Tabakas izstrādājumi

+0.19

Gāze

+0.17

Piens, siers, olas

+0.13

Dārzeņi

+0.13

Īres maksa

+0.11

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.07

Autotransports

-0.12

 

 

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada augustā tiks paziņota 2012.gada 10. septembrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.