Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2012.gada 2.ceturksnī

31.07.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada 2.ceturksnī kravu apgrozība Latvijas ostās bija 20,3 milj. t, kas ir par 12,2% vairāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī.

Kravu apgrozība Latvijas ostās, milj. t

 

2012.gada 2.ceturksnī Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 17,7 milj. t kravu, kas ir par 10% vairāk nekā 2011.gada aprīlī–jūnijā. Joprojām, pastāvot lielam pieprasījumam pasaules tirgos, vairāk kā trešo daļu (35,3%) no nosūtītajām kravām veidoja naftas produkti un nedaudz mazāk – ogles (33,8%).

 

No ostām nosūtītās kravas

 

2012.gada pirmais pusgads

2012.gada 2.ceturksnis

 

tūkst. t

izmaiņas % pret 2011.gada pirmo pusgadu

tūkst. t

izmaiņas % pret 2011.gada 2.ceturksni

Pavisam

35602,3

+14,6

17754,0

+10,0

naftas produkti

13076,4

+11,6

6259,1

+5,9

ogles

12064,7

+30,5

6009,2

+16,2

kokmateriāli

2269,0

-12,6

1191,4

-17,4

minerālmēsli

1815,1

-19,7

1109,1

+6,5

labība un labības produkti

1491,8

+4 reizes

704,5

+5,1 reizi

mobilās kravas

825,7

+11,4

412,7

+4,7

koksnes šķelda

792,0

+6,8

392,4

-7,6

kravas konteineros

764,9

+27,4

360,5

+12,1

dzelzsrūda

384,7

-58,8

217,9

-47,0

pārējās kravas

2118,0

+13,4

1097,2

+23,8

2012.gada aprīlī–jūnijā ostās saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms veidoja 2,6 milj. t, kas ir par 30,1% vairāk nekā 2011.gada aprīlī–jūnijā. Piekto daļu (20,2%) no saņemtajām kravām veidoja kravas konteineros, 14,3% – mobilās kravas un 13% – naftas produkti.

Ostās saņemtās kravas

 

2012.gada pirmais pusgads

2012.gada 2.ceturksnis

 

tūkst. t

izmaiņas % pret 2011.gada pirmo pusgadu

tūkst. t

izmaiņas % pret 2011.gada 2.ceturksni

Pavisam

4739,1

+40,3

2555,3

+30,1

kravas konteineros

994,5

+23,1

515,4

+21,3

naftas produkti

705,3

+2,4 reizes

331,2

+2,4 reizes

mobilās kravas

703,8

+19,5

364,4

+15,8

ogles

450,1

+1,5 reizes

195,5

+17,6

labība un labības produkti

418,4

-6,4

233,4

-2,5

metāllūžņi

209,4

-

123,1

-

dažādi metāli un to izstrādājumi

208,3

+19,5

110,9

+23,2

pārējās kravas

1049,3

+35,8

681,4

+15,6

 

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, pieauga par 1,9% un sasniedza 9,3 milj. t. Kuģos iekrauto kravu apjoms bija 7,9 milj. t, kas ir par 1,8% mazāk, bet izkrauto – 1,4 milj. t jeb par 28,7% vairāk nekā iepriekšējā gada aprīlī–jūnijā.

2012.gada 2.ceturksnī Ventspils ostā kravu apgrozība bija 8,8 milj. t, kas ir par 20% vairāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms pieauga par 19,2%, veidojot 8,2 milj. t, bet saņemto kravu apjoms palielinājās par 31%.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2012.gada 2.ceturksnī bija 1,8 milj. t, kas ir 1,5 reizes vairāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms sasniedza 1,4 milj. t, kas ir 1,7 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms pieauga par 28,1%.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2012.gada 2.ceturksnī bija 0,4 milj. t, kas ir par 14,7% mazāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī.

2012.gada 2.ceturksnī Rīgas pasažieru ostā pasažieru apgrozība prāmju satiksmē bija 201,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 3,6 % vairāk nekā 2011.gada aprīlī–jūnijā. Ar kruīza kuģiem tranzītā Rīgas pasažieru ostā iebrauca 22,9 tūkst. pasažieru jeb par 45,4% vairāk nekā pagājušā gada 2.ceturksnī. Pasažieru apgrozība prāmju satiksmē Ventspils ostā bija 15,5 tūkst. pasažieru jeb par 9,8% vairāk, bet Liepājas ostā – 7,1 tūkst. pasažieru jeb par 43% vairāk nekā iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā.

Pasažieru apgrozība prāmju satiksmē, tūkst. pasažieru

Lidostā “Rīga” 2012.gada 2.ceturksnī iebrauca un izbrauca 1291,9 tūkst. pasažieru, par 10,6% mazāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”, milj. pasažieru

Lielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2012.gada 2.ceturksnī bija ar Vācijas lidostām – 171,7 tūkst. pasažieru jeb par 4,3% vairāk nekā 2011.gada 2.ceturksnī, ar Lielbritānijas lidostām – 128,4 tūkst. pasažieru jeb par 15,4% mazāk un ar Krievijas lidostām – 119,5 tūkst. pasažieru jeb par 13,5% vairāk.

Plašāku informāciju par ostu un lidostu darbību meklē CSP datubāzē.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366681
Vida Lukaševiča