Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2012.gada 1.ceturksnī

26.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada 1.ceturksnī kravu apgrozība Latvijas ostās bija 20 milj. t, kas ir par 22,6% vairāk nekā 2011.gada 1.ceturksnī. Šā gada martā tika sasniegts absolūts mēneša kravu apgrozības rekords – 7,2 milj. t.

Kravu apgrozība Latvijas ostās, milj. t

2012.gada 1.ceturksnī Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 17,8 milj. t kravu, kas ir par 19,5% vairāk nekā 2011.gada janvārī–martā. Pastāvot lielam pieprasījumam pasaules tirgos, vairāk kā trešo daļu (38,2%) no nosūtītajām kravām veidoja naftas produkti un nedaudz mazāk – ogles (33,9%).

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas 2012.gada 1.ceturksnī

 

Tūkst. t

Izmaiņas % pret

2011.gada 1.ceturksni

Pavisam

17848,3

+19,5

naftas produkti

6817,3

+17,5

ogles

6055,5

+48,7

kokmateriāli

1077,6

-6,6

labība un labības produkti

787,3

+3,3 reizes

minerālmēsli

706,0

-42,1

mobilās kravas

413,0

+19,2

kravas konteineros

404,4

+44,9

koksnes šķelda

399,6

+26,3

dzelzsrūda

166,8

-68,1

pārējās kravas

1020,8

+4,0

2012.gada janvārī–martā ostās saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms veidoja 2,2 milj. t, kas ir par 54,5% vairāk nekā 2011.gada janvārī–martā. Pateicoties sekmīgai ekonomikas attīstībai pasaulē, vairāk kā vienu piekto daļu (21.9%) no saņemtajām kravām veidoja kravas konteineros, kā arī 17,1% – naftas produkti un mobilās kravas – 15,5%.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas 2012.gada 1.ceturksnī

 

Tūkst. t

Izmaiņas % pret

2011.gada 1.ceturksni

Pavisam

2183,8

+54,5

kravas konteineros

479,1

+25,2

naftas produkti

374,1

+2,5 reizes

mobilās kravas

339,4

+23,7

ogles

254,6

+1,9 reizes

labība un labības produkti

185,0

-10,8

dažādi metāli un to izstrādājumi

97,4

+15,5

metāllūžņi

86,3

-

pārējās kravas

367,9

+2 reizes

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, pieauga par 23,6% un sasniedza 9,5 milj. t. Kuģos iekrauto kravu apjoms bija 8,4 milj. t, kas ir par 21% vairāk, bet izkrauto – 1,1 milj. t jeb par 47,5% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–martā.

2012.gada 1.ceturksnī Ventspils ostā kravu apgrozība bija 8,5 milj. t, kas ir par 19,1% vairāk nekā 2011.gada 1.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms pieauga par 16,8%, veidojot 7,8 milj. t, bet saņemto kravu apjoms palielinājās 1,5 reizes.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2012.gada 1.ceturksnī bija 1,7 milj. t, kas ir par 42,9% vairāk nekā 2011.gada 1.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms sasniedza 1,3 milj. t, kas ir par 35,4 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms pieauga 1,8 reizes

Kravu apgrozība mazajās ostās 2012.gada 1.ceturksnī palika ierastajā līmenī – 0,3 milj. t, ar minimālu pieaugumu (0.3%), salīdzinot ar 2011.gada janvāri–martu.

2012.gada 1.ceturksnī Rīgas pasažieru ostā pasažieru apgrozība prāmju satiksmē bija 142,9 tūkst. pasažieru, kas ir par 4,9 % vairāk nekā 2011.gada janvārī–martā. Ar kruīza kuģiem tranzītā Rīgas pasažieru ostā iebrauca 3,3 tūkst pasažieru, par 20,7% mazāk nekā pagājušā gada 1.ceturksnī. Pasažieru apgrozība prāmju satiksmē Ventspils ostā bija 11,1 tūkst. pasažieru, 2 reizes vairāk, bet Liepājas ostā – 7 tūkst. pasažieru, 1,7 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā.

Pasažieru apgrozība prāmju satiksmē, tūkst. pasažieru

Lidostā “Rīga” 2012.gada 1.ceturksnī iebrauca un izbrauca 949,3 tūkst. pasažieru, par 1% vairāk nekā 2011.gada 1.ceturksnī.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”, milj. pasažieru

Lielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2012.gada 1.ceturksnī bija ar Lielbritānijas lidostām – 116,6 tūkst. pasažieru jeb par 7% mazāk, ar Vācijas lidostām (115 tūkst. pasažieru) – par 4% mazāk un ar Krievijas lidostām (103,6 tūkst. pasažieru) – par 34,3% vairāk, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni.


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Vida Lukaševiča
tālr.67366681