Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2011.gada 1.ceturksnī

02.05.2011

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011. gada 1. ceturksnī kravu apgrozība Latvijas ostās bija 16,34 milj. t kravu, kas ir par 4,7 % vairāk nekā 2010. gada 1. ceturksnī.

Kravu apgrozība Latvijas ostās pa ceturkšņiem, milj. t

2011. gada 1. ceturksnī Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 14,93 milj. t kravu, kas ir par 2,1 % vairāk nekā 2010. gada 1. ceturksnī.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars, %

Ostās kuģos iekrauto un nosūtīto naftas produktu apjoms 2011. gada 1.ceturksnī bija 5,80 milj. t – par 8,8 % vairāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī, nosūtīto ogļu apjoms veidoja 4,07 milj. t – pieaugums par 3 %. No Latvijas ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms pieauga par vairāk nekā vienu trešo daļu (39,1 %) un sasniedza 1,22 milj. t. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies: kokmateriālu (1,15 milj. t) – par 0,6 % un dzelzrūdas (0,52 milj. t) – par 32,8 %.

2011. gada pirmajos trijos mēnešos ostās saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms veidoja 1,41 milj. t kravu, kas ir par 43,3 % vairāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars, %

Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0,38 milj. t – 1,5 reizes vairāk kā 2010. gada 1.ceturksnī, mobilās kravas: 0,27 milj. t – par 48,9 % vairāk, kā arī labība un labības produkti (0,21 milj. t) – pieaugums 2,7 reizes. Parādījies jauns saņemtās kravas veids: ogles, 2011. gada 1.ceturksnī sasniedzot apjomu 0,13 milj. t.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2011. gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada 1.ceturksni, pieauga par 7,5 % un veidoja 7,68 milj. t. Ostā kuģos iekrāva un nosūtīja 6,93 milj. t kravu, par 5,1 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-martā, bet izkrāva 0.75 milj. t kravu – pieaugums par 36,5 %.

2011. gada 1.ceturksnī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 7,16 milj. t kravu, kas ir par 0,7 % mazāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 2,2 % veidojot 6,71 milj. t, bet saņemto kravu apjoms palielinājās par 29,7 %.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2011. gada 1.ceturksnī bija 1,19 milj. t, kas ir par 18,4 % vairāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī. No ostas nosūtīja 0.98 milj. t kravu, kas ir par 6,6 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trijos mēnešos. Saņemto kravu apjoms ostā pieauga 2,4 reizes.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās 2011. gada 1.ceturksnī bija 0,31 milj. t, kas ir par 19,9 % vairāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī.

2011. gada 1.ceturksnī Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 144.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 40,2 % vairāk nekā 2010. gada 1.ceturksnī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem, tūkst. pasažieru

2011. gada 1. ceturksnī pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 5,5 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 4,1 tūkst. pasažieru.

Lidostā “Rīga” 2011. gada 1. ceturksnī iebrauca un izbrauca 939,6 tūkst. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 2,8 %.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem, milj. pasažieru

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2011. gada 1.ceturksnī lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 603,1 tūkst. pasažieru, kas ir par 1 % mazāk nekā iepriekšējā gadā 1.ceturksnī. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 336,5 tūkst. pasažieru, kas ir par 10,3 % vairāk nekā gadu iepriekš tai pašā periodā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2011. gada 1.ceturksnī bija ar Lielbritānijas lidostām – 125,3 tūkst. pasažieru – pieaugums par 7,3 %, ar Vācijas lidostām (119,8 tūkst. pasažieru) – par 2,3 % mazāk un ar Somijas lidostām (81,6 tūkst. pasažieru) – palielinājums par 1,4 %.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā „Rīga” pa valstīm1

 

2011.g. 1.cet.

(tūkst. pasažieru)

2011. g. 1.cet. izmaiņas
% pret 2010. g. 1.cet.

Pavisam

939.6

+2,8

iebraukuši no/ izbraukuši uz:

 

 

Lielbritānija

125.3

+7,3

Vācija

119.8

-2,3

Somija

81.6

+1,4

Norvēģija

61.3

+3,3

Itālija

56.6

-2,7

Krievija

77.2

+35,2

Lietuva

46.8

+16,5

pārējās valstis

371.0

-2,3

________________
1 Izbraukušie pasažieri – pēc lidmašīnas pirmās nosēšanās vietas, iebraukušie pasažieri – pēc lidmašīnas izlidošanas pēdējās vietas.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr. 67366810
Edīte Miezīte