Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2010.gadā

31.01.2011

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gadā kravu apgrozība Latvijas ostās bija 61,16 milj. t kravu, kas ir par 1,3 % mazāk nekā 2009. gadā.

Kravu apgrozība Latvijas ostās sadalījumā pa ceturkšņiem, milj. t

2010. gadā Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 55,72 milj. t kravu, kas ir par 3,2 % mazāk nekā 2009. gadā.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars, %

Ostās kuģos iekrauto un nosūtīto kokmateriālu apjoms 2010. gadā bija 5,41 milj. t – 1,6 reizes vairāk nekā 2009. gadā, nosūtīto minerālmēslu apjoms veidoja 3,75 milj. t – pieaugums par 23,2 %. 2010. gada sākumā pasaules tirgos pieaugot pieprasījumam pēc dzelzsrūdas, no Latvijas ostām nosūtītās dzelzsrūdas apjoms pieauga 5,1 reizi un sasniedza 2,3 milj. t. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies: naftas produktu (19,25 milj. t) – par 12,3 % un ogļu (15,14 milj. t) – par 21 %.

2010. gadā ostās saņemto un izkrauto kravu apjoms veidoja 5,44 milj. t kravu, kas ir par 23,1 % vairāk nekā 2009. gadā.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars, %

Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1,38 milj. t – 1,5 reizes vairāk kā 2009. gadā, naftas produkti (1,03 milj. t) – par 5 % vairāk, kā arī mobilās kravas (0,98 milj. t) – pieaugums par 23,4 %. Palielinājušies arī citu svarīgāko izkrauto kravu apjomi: celtniecības materiālu – 1,6 reizes, labības un labības produktu – par 36 %.

2010. gadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 24,82 milj. t kravu, kas ir par 6,8 % mazāk nekā 2009. gadā. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 7,7 % veidojot 23,28 milj. t, bet saņemto kravu apjoms palielinājās par 9 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā pieauga par 2,5 % un bija 30,48 milj. t. Ostā kuģos iekrāva un nosūtīja 27,33 milj. t kravu, tikpat cik iepriekšējā gadā, bet izkrāva 3,14 milj. t kravu – pieaugums par 31,2 %.

Kravu apgrozība Liepājas ostā aizvadītajā gadā bija 4,38 milj. t, kas ir par 0,1 % vairāk nekā 2009. gadā. No ostas nosūtīja 3,72 milj. t kravu, kas ir par 3 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt saņemto kravu apjoms pieauga par 21,9 %.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās 2010. gadā bija 1,48 milj. t - par 20,3 % vairāk nekā 2009. gadā.

Pērn Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 764 tūkst. pasažieru, kas ir par 10,5 % vairāk nekā 2009. gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā sadalījumā pa ceturkšņiem, tūkst. pasažieru

2010. gadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 18,1 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 10,7 tūkst. pasažieru.

Lidostā “Rīga” 2010. gadā iebrauca un izbrauca 4,66 milj. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 14,7 %.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” sadalījumā pa ceturkšņiem, milj. pasažieru

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2010. gadā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 3,15 milj. pasažieru, kas ir par 15 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 1,51 milj. pasažieru, veidojot pieaugumu par 14,1 %.

Aizvadītajā gadā vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” bija ar Vācijas lidostām – 0,59 milj. pasažieru – pieaugums par 3,1 %, ar Lielbritānijas lidostām (0,55 milj. pasažieru) – par 20,6 % vairāk un ar Somijas lidostām (0.43 milj. pasažieru) – palielinājums 1,5 reizes.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr. 67366810