Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2010. gada deviņos mēnešos

01.11.2010

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada deviņos mēnešos kravu apgrozība Latvijas ostās bija 45,5 milj. t kravu, kas ir par 3,4 % mazāk nekā 2009. gada pirmajos trijos ceturkšņos.

Kravu apgrozība Latvijas ostās pa ceturkšņiem, milj. t

2010. gada deviņos mēnešos Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 41,7 milj. t kravu, kas ir par 4,8 % mazāk nekā 2009. gada atbilstošā laika periodā.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars, %

Ostās iekrauto un nosūtīto kokmateriālu apjoms 2010. gada deviņos mēnešos bija 4,2 milj. t – 1,8 reizes vairāk nekā 2009. gada deviņos mēnešos, nosūtīto minerālmēslu apjoms veidoja 2,9 milj. t – pieaugums par 36,3 %. Šā gada sākumā, pieaugot pieprasījumam pēc dzelzsrūdas pasaules tirgos, no Latvijas ostām nosūtītās dzelzsrūdas apjoms palielinājās 8,9 reizes un sasniedza 1,8 milj. t. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies: naftas produktu (14,1 milj.t.) - par 18,3 % un ogļu (11,2 milj.t) – par 26.2 %.

2010. gada deviņos mēnešos ostās saņemto un izkrauto kravu apjoms veidoja 3,8 milj. t kravu, kas ir par 14 % vairāk nekā 2009. gada deviņos mēnešos.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars, %

Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1 milj. t – 1,6 reizes vairāk nekā 2009. gada deviņos mēnešos, mobilās kravas (0,7 milj.t) – par 22,2 % vairāk, kā arī naftas produkti (0,7 milj.t) – samazinājums par 5,8 %. Palielinājušies ir citu svarīgāko izkrauto kravu apjomi: celtniecības materiālu – par 40 %, labības un labības produktu – par 19,7 %.

2010. gada deviņos mēnešos Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 18,9 milj. t kravu, kas ir par 8,6 % mazāk nekā 2009. gada attiecīgā laika periodā. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 8,8 %, veidojot 17,8 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 5,1 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2010. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2009. gada janvāri–septembri, samazinājās par 0,2 % un bija 22,3 milj. t. Tajā iekrāva un nosūtīja 20 milj. t kravu, kas veidoja samazinājumu par 2,9 %, bet izkrāva 2,3 milj. t kravu – pieaugums par 31,1 %.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2010. gada deviņos mēnešos bija 3,2 milj. t, kas ir par 0,4 % vairāk nekā 2009. gada pirmajos trijos ceturkšņos. No šīs ostas nosūtīja 2,8 milj. t kravu, kas ir par 1 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Saņemto kravu apjoms ostā samazinājās par 3,6 %.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1,1 milj. t, kas ir par 20,7 % vairāk nekā 2009. gada janvārī - septembrī.
2010. gada deviņos mēnešos Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 615,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 7,5 % vairāk nekā 2009. gada deviņos mēnešos.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem, tūkst. pasažieru

2010. gada deviņos mēnešos pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 13,7 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 6,4 tūkst. pasažieru.

Lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 3.59 milj. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 17,1 %.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem, milj. pasažieru

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2010. gada deviņos mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 2,45 milj. pasažieru, kas ir par 19,5 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 1,14 milj. pasažieru, kas ir par 12,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–septembrī.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” bija ar Vācijas lidostām – 0,46 milj. pasažieru - pieaugums par 6,3 %, ar Lielbritānijas lidostām (0,42 milj.) – kāpums par 22,5 % un ar Somijas lidostām (0.33 milj.) – palielinājums 1,6 reizes.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810