Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2010. gada 1.ceturksnī

29.04.2010

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka. 2010. gada 1. ceturksnī kravu apgrozība ostās bija 15.6 milj. t kravu, kas ir par 5.9 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. ceturksnī un par 5.1 % vairāk nekā 2009. gada 4. ceturksnī.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (milj. t) 
 


2010. gada 1. ceturksnī Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 14.6 milj. t kravu, kas ir par 5.5 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī un par 6 % vairāk nekā 2009. gada 4. ceturksnī.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (%) 
 


Pieaudzis ostās kuģos iekrauto un nosūtīto kokmateriālu apjoms, kas 2010. gada 1. ceturksnī bija 1.2 milj. t – par 69.2 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī, un nosūtīto minerālmēslu apjoms, kas bija 0.9 milj. t – par 30.9 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Pasaules tirgos pieaugot pieprasījumam pēc dzelzsrūdas, no Latvijas ostām nosūtītās dzelzsrūdas apjoms 2010. gada 1. ceturksnī pieauga 15.6 reizes un sasniedza 0.8 milj. t. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Nosūtīti 5.3 milj. t naftas produktu, kas ir par 16.9 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī, un 4 milj. t ogļu – par 26 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Ostās izkrāva 1 milj. t kravu, kas ir par 12.1 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī un par 6.8 % mazāk nekā 2009. gada 4. ceturksnī.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (%) 
 


Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja naftas produkti un kravas konteineros: 0.3 milj. t katrs no kravu veidiem. Naftas produktu izkraušanas apjoms palielinājās par 7.1 %, salīdzinot ar 2009. gada janvāri – martu, bet kravu konteineros apjoms – par 25.2 %. Saņemto mobilo kravu apjoms palielinājās par 8.6 %, bet izkrautā cukura apjoms pieauga 8.9 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. ceturksni. Savukārt izkrautās labības un labības produktu apjoms samazinājās par 13.6 %.

2010. gada 1. ceturksnī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 7.2 milj. t kravu, kas ir par 8.1 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 6.4 % un tas bija 6.9 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 32.9 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada janvāri – martu, samazinājās par 4.2 % un veidoja 7.1 milj. t. Rīgas ostā kuģos iekrāva un nosūtīja 6.6 milj. t kravu, kas ir par 5.6 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Rīgas ostā izkrāva 0.5 milj. t kravu, kas ir par 15.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2010. gada 1. ceturksnī bija 1 milj. t, kas ir par 3.2 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. No Liepājas ostas nosūtīja 0.9 milj. t kravu, kas ir par 7 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Saņemto kravu apjoms ostā samazinājās par 23.5 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. ceturksni.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.3 milj. t, kas ir par 19.9 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. ceturksnī un par 6.8 % mazāk nekā 2009. gada 4. ceturksnī.

2010. gada 1. ceturksnī ir palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. Ostā iebrauca un izbrauca 103.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 32.8 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 


2010. gada 1. ceturksnī pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 2.8 tūkst. pasažieru.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” turpina pieaugt. 2010. gada 1. ceturksnī lidostā iebrauca un izbrauca 914.4 tūkst. pasažieru, kas ir par 21 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 


Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2010. gada 1. ceturksnī lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 609.3 tūkst. pasažieru, kas ir par 28.3 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 305.1 tūkst. pasažieru, kas ir par 8.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – martā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2010. gada 1. ceturksnī bija ar Vācijas lidostām – 122.5 tūkst. Pasažieru - par 8.9 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī, ar Lielbritānijas lidostām – 116.8 tūkst. pasažieru, par 34.9 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā, un ar Somijas lidostām – 80.5 tūkst. pasažieru, 1.6 reizes vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810