Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2010. gada 1. pusgadā

04.08.2010

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada pirmajā pusgadā kravu apgrozība ostās bija 30,9 milj. t kravu, kas ir par 4,3 % mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā un par 4 % vairāk nekā 2009. gada otrajā pusgadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (milj. t) 
 

2010. gada pirmajā pusgadā Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 28,6 milj. t kravu, kas ir par 5,4 % mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā un par 4,4 % vairāk nekā 2009. gada otrajā pusgadā.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (%) 
 

Pieaudzis ostās kuģos iekrauto un nosūtīto kokmateriālu apjoms, kas 2010. gada pirmajā pusgadā veidoja 2,6 milj. t – 1,9 reizes vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā, un nosūtīto minerālmēslu apjoms, kas bija 1,9 milj. t – par 43,1 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Šī gada sākumā pasaules tirgos pieaugot pieprasījumam pēc dzelzsrūdas, no Latvijas ostām tās nosūtītās apjoms 2010. gada pirmajā pusgadā pieauga 10,5 reizes un sasniedza 1,3 milj. t. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Nosūtīti 9,9 milj. t naftas produktu, kas ir par 20,3 % mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā, un 7,9 milj. t ogļu – par 24,7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

2010. gada pirmajā pusgadā ostās saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms ir palielinājies. 2010. gada pirmajā pusgadā ostās izkrāva 2,3 milj. t kravu, kas ir par 10,6 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā un par 0,2 % mazāk nekā 2009. gada otrajā pusgadā.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (%) 
 

Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros un naftas produkti: attiecīgi 0,6 milj. t un 0,5 milj. t. Kravu konteineros izkraušanas apjoms palielinājās par 44,8 %, salīdzinot ar 2009. gada janvāri–jūniju, bet naftas produktu apjoms – par 4,1 %. Arī citu svarīgāko izkrauto kravu veidu apjomi ir palielinājušies: mobilās kravas – par 20,6 %, celtniecības materiāli – par 50,4 %, bet labība un labības produkti – par 20,3 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu.

2010. gada pirmajā pusgadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 13,6 milj. t kravu, kas ir par 8,3 % mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 8,2 % un tas bija 12,9 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 10 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2010. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada janvāri–jūniju, samazinājās par 1,5 % un bija 14,6 milj. t. Rīgas ostā kuģos iekrāva un nosūtīja 13,3 milj. t kravu, kas ir par 5,9 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. 2010. gada pirmajā pusgadā palielinājās Rīgas ostā saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms. Rīgas ostā izkrāva 1,3 milj. t kravu, kas ir par 32,9 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā 2010. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – jūniju, ir samazinājies. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2010. gada pirmajā pusgadā bija 2 milj. t, kas ir par 1,5 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā. No Liepājas ostas nosūtīja 1,8 milj. t kravu, kas ir par 0,3 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Saņemto kravu apjoms ostā samazinājās par 9,9 %.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2010. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri–jūniju, ir palielinājusies. Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0,7 milj. t, kas ir par 12,6 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā.

2010. gada pirmajā pusgadā ir palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. Ostā iebrauca un izbrauca 323,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 11 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā.

 Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru)
 

2010. gada pirmajā pusgadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 8,2 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 2,4 tūkst. pasažieru.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” turpina pieaugt. 2010. gada pirmajā pusgadā lidostā iebrauca un izbrauca 2094,6 tūkst. pasažieru, kas ir par 15,1 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2010. gada pirmajā pusgadā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 810,2 tūkst. pasažieru, kas ir par 21 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 370 tūkst. pasažieru, kas ir par 4,6 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–jūnijā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2010. gada pirmajā pusgadā bija ar Vācijas lidostām – 274,5 tūkst. pasažieru, par 4 % vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā, ar Lielbritānijas lidostām – 257,3 tūkst. pasažieru, par 23,9 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā, un ar Somijas lidostām – 195,5 tūkst. pasažieru, 1,6 reizes vairāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Vida Lukaševiča
tālr.67366681