Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2009.gada deviņos mēnešos

28.10.2009

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada deviņos mēnešos kravu apgrozība ostās bija 47.1 milj. t kravu, kas ir par 0.9 % mazāk nekā 2008. gada janvārī – septembrī.


Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (milj. t) 
 
No ostām nosūtīja 43.8 milj. t kravu, kas ir par 2.2 % vairāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos.


Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (procentos) 
 


Pieaudzis no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms, kas 2009. gada deviņos mēnešos bija 17.2 milj. t – par 12.3 % vairāk nekā 2008. gada attiecīgā periodā. Nosūtīto ogļu apjoms veidoja 15.2 milj. t – par 15.1 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – septembrī, nosūtītās labības un labības produktu apjoms – 1.6 milj. t, kas ir par 14.8 % vairāk nekā 2008.gada pirmajos trijos ceturkšņos. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Kokmateriālu - 2.3 milj. t, kas ir par 19.6 % mazāk nekā 2008.gada deviņos mēnešos, un minerālmēslu - 2.2milj. t, kas veidoja kritumu par 32.1 %.

2009. gada deviņos mēnešos ostās izkrāva 3.3 milj. t kravu, kas ir par 29.1 % mazāk nekā 2008. gada janvārī – septembrī.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (procentos) 
 Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja naftas produkti un kravas konteineros: 0.8 milj. t un 0.6 milj. t. Naftas produktu izkraušanas apjoms palielinājās divas reizes, salīdzinot ar 2008. gada janvāri – septembri. Savukārt citu svarīgāko saņemto kravu apjomi samazinājās: kravas konteineros - par 32.3 %, mobilās kravas - par 18.1 %, celtniecības materiāli - par 60.8 %, jēlnafta - par 57.5%.

2009. gada deviņos mēnešos Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 20.7 milj. t kravu, kas ir par 2.9 % mazāk nekā 2008. gada atbilstošā periodā. Nosūtīto kravu apjoms ir samazinājies par 0.5 % un veidoja 19.6 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir sarucis par 32.3 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā ir palielinājusies par 1.9 % un sasniedza 22.4 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 20.6 milj. t kravu, kas veidoja pieaugumu par 6.1 %. 2009. gada deviņos mēnešos ir samazinājies Rīgas ostā saņemto kravu apjoms. Rīgas ostā izkrāva 1.8 milj. t kravu, kas ir par 30.1 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Kravu apgrozība Liepājas ostā bija 3.1 milj. t, kas ir par 4.3 % mazāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos. No Liepājas ostas nosūtīja 2.7 milj. t kravu - samazinājums par 2.4 %. Saņemto kravu apjoms ostā ir sarucis par 14.7 %.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.9 milj. t, kas ir par 8.2 % mazāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos.

Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 572.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 42.4 % vairāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos.


Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā sadalījumā pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 Pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 11 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 17 tūkst. pasažieru.

Lidostā “Rīga”
iebrauca un izbrauca 3064.9 tūkst. pasažieru, kas ir par 9.2 % vairāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā sadalījumā “Rīga” pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2009. gada deviņos mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 2049.3 tūkst. pasažieru, kas ir par 29.2 % vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1015.6 tūkst. pasažieru – kritums par 16.8 %.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” bija ar Vācijas lidostām – 436.4 tūkst. pasažieru, kas ir par 1.3 % vairāk nekā 2008. gada deviņos mēnešos, ar Lielbritānijas lidostām – 340.3 tūkst. pasažieru - samazinājums par 6.7 % un ar Somijas lidostām – 205.2 tūkst. pasažieru, kur, savukārt, bija pieaugums par 15.5 %.Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810