Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2009. gada pirmajā pusgadā

28.07.2009

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada pirmajā pusgadā kravu apgrozība ostās bija 32.3 milj. t kravu, kas ir par 0.3% vairāk nekā 2008.gada pirmajos divos ceturkšņos.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (milj. t)


No ostām 2009.gada pirmajā pusgadā nosūtīja 30.2 milj. t kravu, kas ir par 3.2% vairāk nekā 2008.gada pirmajos sešos mēnešos.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (%)

2009. gada pirmajā pusgadā no ostām nosūtīja 12.4 milj. t naftas produktu, kas bija par 14.1% vairāk nekā 2008.gada pirmajā pusgadā. Nosūtīto ogļu apjoms veidoja 10.5 milj. t, kas palielinājies par 17.3%, nosūtītās labības un labības produktu apjoms – 1 milj. t, kas veidoja kāpumu par 2.7%. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Nosūtīti 1.4 milj. t kokmateriālu, kas ir par 28.1% mazāk nekā 2008.gada pirmajā pusgadā, un 1.4 milj. t minerālmēslu – kritums par 30.6%.

2009. gada pirmajā pusgadā ostās izkrāva 2.1 milj. t kravu, kas ir par 29.2% mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (%)


Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja naftas produkti un kravas konteineros: 0.5 milj. t un 0.4 milj. t. Naftas produktu izkraušanas apjoms palielinājās 1.8 reizes, salīdzinot ar 2008.gada pirmo pusgadu. Savukārt citu svarīgāko saņemto kravu apjomi samazinājās: kravas konteineros - par 32.6%, mobilās kravas - par 24.6%, jēlnafta - par 36.3%.

2009.gada pirmajā pusgadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 14.8 milj. t kravu, kas ir par 0.7% mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā. Nosūtīto kravu apjoms ir palielinājies par 1.3% un veidoja 14 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 26.3%.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2009.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2008.gada attiecīgo laika periodu, ir palielinājusies par 3% un sasniedza 14.8 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 13.8 milj. t kravu, kas ir par 7.3% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Savukārt izkrauto kravu apjoms veidoja 1 milj. t, kas ir par 33.7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2009. gada pirmajā pusgadā bija 2.1 milj. t, kas ir par 8.1% mazāk nekā 2008.gada pirmajā pusgadā. No Liepājas ostas nosūtīja 1.8 milj. t kravu – kritums par 7.3%. Saņemto kravu apjoms ostā ir samazinājies par 13.2%.

Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.6 milj. t, kas ir par 8.1% mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā.

2009. gada pirmajā pusgadā ir palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. Ostā iebrauca un izbrauca 291.3 tūkst. pasažieru, kas ir par 59.7% vairāk nekā 2008.gada pirmajā pusgadā.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)


2009.gada pirmajā pusgadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 6.1 tūkst., bet Liepājas ostā – 8 tūkst. pasažieru.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2009.gada pirmajā pusgadā lidostā iebrauca un izbrauca 1819.1 tūkst. pasažieru, kas ir par 9.6% vairāk nekā 2008.gada pirmajā pusgadā.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)


Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2009.gada pirmajā pusgadā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1173.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 34.4% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 645.5 tūkst. pasažieru, kas ir par 17.9% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2009.gada pirmajā pusgadā bija ar Vācijas lidostām – 264 tūkst. pasažieru, kas ir par 2.9% vairāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā, ar Lielbritānijas lidostām – 207.6 tūkst. pasažieru - kritums par 10.2% un ar Somijas lidostām – 122.6 tūkst. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 18.8%.


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810