Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2009. gada pirmajā ceturksnī

28.04.2009

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada 1. ceturksnī kravu apgrozība Latvijas ostās bija 16.6 milj. t kravu, kas ir par 1.4 % mazāk nekā 2008. gada pirmajos trijos mēnešos.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās (milj. t)

No ostām 2009. gada 1. ceturksnī nosūtīja 15.5 milj. t kravu, kas ir par 0.5 % vairāk nekā 2008. gadā.

Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (%)

Pieaudzis no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms, kas 2009. gada 1. ceturksnī bija 6.4 milj. t – par 4.4 % vairāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī, un nosūtīto ogļu apjoms, kas 1. ceturksnī veidoja 5.3 milj. t, bet pieaugums sasniedza 20%. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Kokmateriālu (0.7 milj. t,) - par 30.9 %, minerālmēslu (0.7 milj. t) – par 36.5 %, labības un labības produktu (0.5 milj. t) – par 23.1 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trijos mēnešos.

2009. gada 1. ceturksnī ostās izkrāva 1.1 milj. t kravu, kas ir par 21.5 % mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī.

Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (%)

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja jēlnafta un naftas produkti: 0.2 milj. t katrs kravas veids. Jēlnaftas izkraušanas apjoms palielinājās par 20 %, bet naftas produktu apjoms pieauga par 30 %. Savukārt kravu konteineros un mobilo kravu apjoms 2009. gada 1. ceturksnī samazinājās attiecīgi par 28.7 % un 20.6 %.

2009. gada 1. ceturksnī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 7.8 milj. t kravu, kas ir par 6.1 % mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms saruka par 6 % un veidoja 7.3 milj. t, bet saņemto kravu apjoms kritās par 7.5 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gadu, ir palielinājusies par 6.5 % un veidoja 7.5 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 7 milj. t kravu, kas ir par 10.4 % vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Rīgas ostā izkrāva 0.5 milj. t kravu, kas ir par 30.3 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2009. gada 1. ceturksnī bija 1 milj. t, kas ir par 15.1 % mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī. No Liepājas ostas nosūtīja 0.9 milj. t kravu, kas ir par 13.3 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Saņemto kravu apjoms ostā ir sarucis par 25.9 %.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir nedaudz palielinājusies. Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.3 milj. t, kas ir par 0.4 % vairāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī.

Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 77.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 24.5 % vairāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

2009. gada 1. ceturksnī pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 2.4 tūkst, bet Liepājas ostā – 3.2 tūkst pasažieru.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojām turpina pieaugt. 2009. gada 1. ceturksnī lidostā iebrauca un izbrauca 755.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 4.8 % vairāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2009. gada 1. ceturksnī lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 474.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 34 % vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 281 tūkst. pasažieru, kas ir par 23.4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2009. gada 1. ceturksnī bija ar Vācijas lidostām – 112.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 4% mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī, ar Lielbritānijas lidostām – 86.5 tūkst. pasažieru - samazinājums par 22.2% un ar Somijas lidostām – 50 tūkst. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 17.9%.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa

tālr.67366810

Edīte Miezīte