Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2009. gadā

02.02.2010

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gadā kravu apgrozība ostās bija 62 milj. t kravu, kas ir par 2.6 % mazāk nekā 2008. gadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem
(milj. t) 
 

 

2009. gadā ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 57.6 milj. t kravu, kas ir par 0.2 % mazāk nekā 2008. gadā.

 Svarīgāko no ostām nosūtīto kravu īpatsvars (%)
 

 

Pieaudzis ostās kuģos iekrauto un nosūtīto naftas produktu apjoms, kas 2009. gadā bija 22 milj. t – par 7.9 % vairāk nekā 2008. gadā, nosūtīto ogļu apjoms veidoja 19.2 milj. t – par 4.8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un nosūtītās labības un labības produktu apjoms – 2.3 milj. t, kas ir par 10.2 % vairāk nekā 2008.gadā. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi ir samazinājušies. Nosūtīti 3.4 milj. t kokmateriālu, kas ir par 5.8 % mazāk nekā 2008.gadā, un 3 milj. t minerālmēslu – par 33.2 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

2009. gadā ostās izkrāva 4.4 milj. t kravu, kas ir par 26.4 % mazāk nekā 2008. gadā.

 Svarīgāko ostās saņemto kravu īpatsvars (%)
 

 

Lielāko no kuģiem izkrauto kravu apjomu veidoja naftas produkti un kravas konteineros: 1 milj. t un 0.9 milj. t. Naftas produktu izkraušanas apjoms palielinājās 1.7 reizes, salīdzinot ar 2008. gadu. Savukārt citu svarīgāko saņemto kravu apjomi samazinājās: kravas konteineros par 27.1 %, mobilās kravas par 13.8 %, celtniecības materiāli par 61 %.

2009. gadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 26.7 milj. t kravu, kas ir par 6.8 % mazāk nekā 2008. gadā. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 4.4 % un tas veidoja 25.2 milj. t, bet saņemto kravu apjoms ir sarucis par 35.3 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, palielinājās par 0.5 % un sasniedza 29.7 milj. t. Rīgas ostā kuģos iekrāva un nosūtīja 27.3 milj. t kravu, kas ir par 3.4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt samazinājās Rīgas ostā saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms, kas veidoja 2.4 milj. t kravu - par 23.6 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2009. gadā bija 4.4 milj. t, kas ir par 4.6 % vairāk nekā 2008. gadā. No Liepājas ostas nosūtīja 3.8 milj. t kravu, kas ir par 7.2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt saņemto kravu apjoms ostā samazinājās par 10.4 %.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājusies. Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1.2 milj. t, kas ir par 6.9 % mazāk nekā 2008. gadā.

2009. gadā ir palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. Ostā iebrauca un izbrauca 691.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 37.3 % vairāk nekā 2008. gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru) 
 


 

2009. gadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 15 tūkst. pasažieru, bet Liepājas ostā – 20 tūkst. pasažieru.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” turpina pieaugt. 2009. gadā lidostā iebrauca un izbrauca 4064.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 10.1 % vairāk nekā 2008. gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru) 
 

 

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2009. gadā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 2734.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 28 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1330.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 14.5 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2009. gadā bija ar Vācijas lidostām – 574.4 tūkst. pasažieru, par 4.4 % vairāk nekā 2008. gadā, ar Lielbritānijas lidostām – 458.1 tūkst. pasažieru, par 1.4 % mazāk nekā iepriekšējā gadā, un ar Somijas lidostām – 286.6 tūkst. pasažieru, par 19.3 % vairāk nekā 2008. gadā.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810