Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2008. gada deviņos mēnešos

29.10.2008

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – septembrī kravu apgrozība ostās bija 47,5 milj. t kravu, kas ir par 0,8 % vairāk nekā 2007. gada 9 mēnešos.

No ostām 2008. gada 9 mēnešos nosūtīja 42,8 milj. t kravu, kas ir par 3,3 % vairāk nekā 2007. gada janvārī – septembrī.

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas sadalījumā pa veidiem (milj. t)

No ostām nosūtīto ogļu apjoms sasniedza 13,2 milj. t – par 26,4 % vairāk nekā 2007. gada 9 mēnešos. Nosūtītās labības un labības produktu apjoms ir pieaudzis par 40,4 % un veidoja 1,4 milj. t. Savukārt no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms ir samazinājies. 2008. gada 9 mēnešos no ostām nosūtīja 15,3 milj. t naftas produktu, kas ir par 5,1 % mazāk nekā 2007. gada 9 mēnešos. Par 20,9 % sarucis arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms, kas veidoja 3,2 milj.t. 2008. gada 9 mēnešos no ostām nosūtīja arī 2,9 milj. t kokmateriālu, kuru apjoms samazinājies par 19 %, kā arī 1,1 milj. t koksnes šķeldas – kritums par 9,7 %.

2008. gada janvārī – septembrī ostās saņēma un izkrāva 4,7 milj. t, kas ir par 17,6 % mazāk nekā 2007. gada 9 mēnešos.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas sadalījumā pa veidiem (milj. t)

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0.9 milj. t, kas ir par 4 % mazāk nekā 2007. gada janvārī – septembrī. 2008. gada 9 mēnešos ostās izkrāva 0.7 milj. t mobilo kravu – par 14 % mazāk nekā 2007. gada attiecīgajā laika periodā. Ostās izkrautās jēlnaftas apjoms samazinājās par 31.2 %, naftas produktu apjoms – par 56 % un celtniecības materiālu – par 2 %.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās sadalījumā pa ceturkšņiem (milj. t)

2008. gada janvārī – septembrī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 21,3 milj. t kravu, kas ir par 10,6 % mazāk nekā 2007. gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā ir samazinājies par 8,4 % un veidoja 19,7 milj. t. Savukārt saņemto kravu apjoms ir krities par 30,2%.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2008. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2007. gada janvāri – septembri, ir palielinājusies par 13,8 % un sasniedza 21,9 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 19,4 milj. t kravu, kas ir par 16,2 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Šajā ostā izkrāva 2,5 milj. t kravu, kas ir par 2,4 % mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2008. gada janvārī – septembrī bija 3,3 milj. t, kas ir par 12,1 % vairāk nekā 2007. gada 9 mēnešos. No Liepājas ostas nosūtīja 2,8 milj. t kravu, kas ir par 20,2 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt saņemto kravu apjoms šajā ostā ir samazinājies, veidojot 0,5 milj. t, kas ir par 19,1 % mazāk nekā pērn šajā laika periodā.

2008. gada 9 mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1 milj. t, kas ir par 9,3 % mazāk nekā 2007. gada pirmajos trijos ceturkšņos.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2008. gada 9 mēnešos lidostā iebrauca un izbrauca 2,8 milj. pasažieru, kas ir par 18,5 % vairāk nekā 2007. gada janvārī – septembrī.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” sadalījumā pa ceturkšņiem (milj. pasažieru)

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2008. gada janvārī – septembrī lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1,6 milj. pasažieru, kas ir par 33,5 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 1,2 tūkst. pasažieru, kas ir par 3,5 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2008. gada 9 mēnešos Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 402,2 tūkst. pasažieru, kas ir par 9,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā sadalījumā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

2008. gada 9 mēnešos pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 29 tūkst pasažieru, kas ir par 34.8 % mazāk nekā 2007. gada 9 mēnešos.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366810
Edīte Miezīte