Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2008. gadā

28.01.2009
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gadā kravu apgrozība Latvijas ostās bija 63.6 milj. t kravu, kas ir par 1.9 % vairāk nekā 2007. gadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās sadalījumā pa ceturkšņiem (milj. t)

No ostām 2008. gadā nosūtīja 57.6 milj. t kravu, kas ir par 4.5 % vairāk nekā 2007. gadā.

Nosūtīto kravu īpatsvars sadalījumā pa veidiem (%)

Pieaudzis no ostām nosūtīto ogļu apjoms, kas 2008. gadā veidoja 18.3 milj. t - par 25.5 % vairāk nekā 2007. gadā. Nosūtītās labības un labības produktu apjoms 2008. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies 1.5 reizes un sasniedza 2.1 milj. t. Savukārt no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms ir samazinājies par 3,4% un veidoja 20.3 milj. t. Sarucis arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms (4.6 milj. t.), kas ir par 12 % mazāk nekā 2007. gadā. Pērn no ostām nosūtīja 3.7 milj. t kokmateriālu, kuru apjoms krities par 21.3%. Savukārt koksnes šķeldas (1.5 milj. t ) apjomi samazinājušies par 12.1 %.

2008. gadā ostās izkrāva 6 milj. t, kas ir par 17.4 % mazāk nekā 2007. gadā.

Saņemto kravu īpatsvars sadalījumā pa veidiem

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1.2 milj. t. Šo kravu izkraušanas apjoms samazinājās par 6.1 %, mobilo kravu (0.9 milj. t.) bija par 16.5 % mazāk nekā 2007. gadā. Ostās izkrautās jēlnaftas (0.8 milj. t) apjoms krities par 26.1 %, bet naftas produktu apjoms (0.6 milj. t) samazinājās par 49.7 %. Ostās izkrauto celtniecības materiālu apjoms 2008. gadā saruka par 5.8 %, kopumā veidojot 0.9 milj. t.

2008. gadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 28.6 milj. t kravu, kas ir par 8 % mazāk nekā 2007. gadā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2008. gadā ir samazinājies par 6.2 % un veidoja 26.4 milj. t. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2008. gadā ir sarucis par 25.3 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, ir palielinājusies par 14 % un sasniedza 29.5 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 26.4 milj. t kravu, kas ir par 17.2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2008. gadā ir samazinājies Rīgas ostā saņemto kravu apjoms, kas veidoja 3.1 milj. t kravu, kas ir par 7.2 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2008. gadā bija 4.2 milj. t, kas ir par 3.7 % vairāk nekā 2007. gadā. 2008. gadā no Liepājas ostas nosūtīja 3.6 milj. t kravu, kas ir par 8.9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 19.2 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

2008. gadā nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1.3 milj. t, kas ir par 7 % mazāk nekā 2007. gadā.

2008. gadā Rīgas pasažieru ostā ostā iebrauca un izbrauca 503.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 14 % vairāk nekā 2007. gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas pasažieru ostā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

403.4 tūkst pasažieru Rīgas ostā iebrauca un izbrauca ar pasažieru prāmjiem, kas ir par 29.7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rīgas ostā pasažieru pārvadājumus nodrošina divas prāmju līnijas: Rīga-Stokholma un Rīga-Lībeka.

2008. gadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 32.4 tūkst pasažieru, kas ir par 36 % mazāk nekā 2007. gadā.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2008. gadā lidostā iebrauca un izbrauca 3.7 milj. pasažieru, kas ir par 16.8 % vairāk nekā 2007. gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” sadalījumā pa ceturkšņiem (milj. pasažieru)

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2008. gadā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 2.1 milj. pasažieru, kas ir par 34.4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt ārvalstu aviokompāniju lidmašīnu pakalpojumus izmantoja 1.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 1 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2008.gadā bija ar Vācijas lidostām – 550.4 tūkst. pasažieru - par 12.4 % vairāk nekā 2007. gadā, un ar Lielbritānijas lidostām – 464.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 3.5 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri lidostā “Rīga” sadalījumā pa valstīm1 (tūkst. pasažieru)

2008

2008 % pret 2007

Pavisam

3691.1

116.8

tai skaitā iebraukuši no/izbraukuši uz:

Vācija

550.4

112.4

Lielbritānija

464.6

96.5

Somija

240.2

126.1

Zviedrija

217.4

107.7

Īrija

217.2

93.9

Norvēģija

209.9

111.4

Dānija

179.7

105.3

Itālija

169.7

197.3

Turcija

149.8

115.6

pārējās valstis

1292.2

130.4

1 Izbraukušie pasažieri - pēc pirmā lidmašīnas nosēšanās punkta, iebraukušie pasažieri - pēc pēdējā lidmašīnas izlidošanas punkta.

SagatavojusiTransporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.67366810
Edīte Miezīte