Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2008. gada 1. ceturksnī

29.04.2008

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – martā kravu apgrozība ostās sasniedza 16.8 milj. t. kravu, kas ir par 12.7 % vairāk nekā 2007. gada 1. ceturksnī.

No ostām 2008. nosūtīja 15.4 milj. t. kravu, kas veidoja pieaugumu par 16 %.

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas, (milj. t)

2008. gada janvārī – martā no ostām nosūtīja 6.2 milj. t. naftas produktu, kas ir par 21.4 % vairāk nekā 2007. gada janvārī – martā. No ostām nosūtīto ogļu apjoms sasniedza 4.5 milj. t. (pieaugums par 33.9 %). Savukārt no ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms ir samazinājies par 22 % un veidoja 0.3 milj. t. Arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms ir samazinājies. 2008. gada 3 mēnešos no ostām nosūtīja 1.1 milj. t. minerālmēslu – par 31.8 % mazāk nekā 2007. gada attiecīgajā periodā. No ostām nosūtīto kokmateriālu apjoms veidoja 1 milj. t. un tas ir palicis 2007. gada pirmā ceturkšņa līmenī.

Ostās saņemto kravu apjoms ir samazinājies. 2008. gada janvārī – martā ostās saņēma un izkrāva 1.4 milj. t., kas ir par 13.7% mazāk nekā 2007. gada 3 mēnešos.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas, (tūkst. t)

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0.3 milj. t., kas ir par 2.1% mazāk nekā aizvadītā gada pirmajā ceturksnī. Ostās izkrāva 0.2 milj. t. mobilo kravu – samazinājums par 14,4 %, jēlnaftas - par 36.6 %. Savukārt naftas produktu apjoms pieaudzis par 19.5 %, celtniecības materiālu - par 18.7 %. 4.3 reizes samazinājies ostās saņemtā cukura apjoms, kas 2008. gada 1. ceturksnī veidoja tikai 35.9 tūkst. t.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās, (milj. t)

2008. gada janvārī – martā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 8.4 milj. t. kravu, kas par 6.9 % pārsniedza 2007. gada attiecīgā perioda rezultātus. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā ir pieaudzis par 10.6 % un veidoja 7.8 milj. t. Saņemto kravu apjoms ir sarucis par 27.4%.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2008. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2007.gada janvāri – martu, ir palielinājusies par 20.4 % un sasniedza 7 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 6.3 milj. t. kravu, kas ir par 22.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt ostā izkrāva 0.7 milj. t kravu, kas ir par 2.8 % vairāk nekā iepriekšējā gada trijos mēnešos.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2008. gada 3 mēnešos bija 1.1 milj. t, kas ir par 14.7% vairāk kā 2007.gada 1. ceturksnī. No Liepājas ostas nosūtīja 1 milj. t kravu, kas ir par 21.3 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms 2008. gada janvārī – martā Liepājas ostā ir samazinājies un sasniedza 0.1 milj. t, kas ir par 13.9 % mazāk nekā pērn šajā laika periodā.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2008. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies. 2008. gada 3 mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.3 milj. t, kas ir par 8.7 % vairāk nekā 2007. gada 1. ceturksnī.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2008. gada 1. ceturksnī lidostā iebrauca un izbrauca 720.9 tūkst. pasažieru, kas ir par 21.9 % vairāk nekā 2007. gada janvārī – martā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” sadalījumā pa ceturkšņiem, (tūkst. pasažieru)

Pieauga gan Latvijas, gan ārvalstu aviokompāniju izmantojušo pasažieru skaits. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2008. gada janvārī – martā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 354.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 33.8 % vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2008. gada 1. ceturksnī iebrauca un izbrauca 366.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 12.2 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2008. gada 1. ceturksnī palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. 2008. gada janvārī – martā ostā iebrauca un izbrauca 62.4 tūkst. pasažieru, kas ir 1.7 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas ostā sadalījumā pa ceturkšņiem, (tūkst. pasažieru)

2008. gada 1. ceturksnī pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 4 tūkst pasažieru, kas ir par 41.5 % mazāk nekā 2007. gada 1. ceturksnī.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366810
Edīte Miezīte